Manager speaking to a team

Raznolikost in vključevanje

Ključ do našega uspeha

Spodbujanje enakosti in vključenosti

Na področju raznolikosti in vključevanja smo aktivni in zaposlujemo strokovnjake, ki ljudi spodbujajo k sodelovanju tako, da vsi lahko napredujemo. 

Perspektive zaposlenih

Izjave zaposlenih glede praznovanja mednarodnega dneva invalidov.

Peggy je povedala nekaj o iskanju svoje zaposlitve:

“Invalidnost mi je morda predstavljala prednost pri takšnem razmišljanju in načrtovanju vnaprej, saj vidim, kakšne vse so ovire in kako jih lahko premagam.”

Lucy je razpravljala o premagovanju izzivov:

»Živim s tiho boleznijo. Ljudje običajno ne vidijo, da sem bolna ... Vendar prišel je čas, da spregovorim ... Spodbujam vas, da poiščete pomoč, ki jo potrebujete pri obvladovanju teh stvari.« 

Kevin je delil z nami izkušnjo o težavah z motnjami vida:

“Svoje dneve moram načrtovati vnaprej ... Velikokrat gre za domišljijo. Gre za organizacijo. In pomembna je uporaba različnih pomoči. ”

Farmers Harvesting Tea Leaves

Znanost za boljše človeštvo

Svojo poslovno vizijo lahko dosežemo le s popolno zavezanostjo, energijo in duhom sodelovanja naše raznolike delovne sile.

 

 

Več o tem