11 Najdeni proizvodi

Ni izbranih proizvodov.

Izbrišite filtre in poskušajte ponovno.

P9400

bioplin |

FAO 340 |

TRDA ZOBANKA |

zrnje |

silaža

P9400 je primeren za vsa področja v Sloveniji kot glavna rešitev za vsakega proizvajalca silaže v naknadnih setvah.

P9486

FAO 360 |

TRDA ZOBANKA |

zrnje |

silaža

P9486 je Optimum® AQUAmax® hibrid sušnih področij in daje maksimalne pridelke silaže in zrnja.

P9537

TRDA ZOBANKA |

zrnje |

silaža |

FAO 380

P9537 je rekorder pridelkov zrnja in silaže v težkih in srednje težkih pogojih pridelave po vsej Sloveniji.

P9721

bioplin |

TRDA ZOBANKA |

zrnje |

silaža |

FAO 390

P9721 predstavlja rešitev za vsako slovensko kmetijo in sicer na vzhodu za zrno, na zahodu pa za silažo.

P9757

ZOBANKA |

zrnje |

silaža |

FAO 390

P9757 je namenjen za intenzivno proizvodnjo zrna in silaže po celotni Sloveniji.

P9903

FAO 400 |

ZOBANKA |

zrnje |

silaža

Optimum® AQUAmax® hibrid in pravi izbor za doseganje rekordnih pridelkov zrnja in bogate silaže na lažjih in sušnih tleh.

P9911

FAO 410 |

bioplin |

TRDA ZOBANKA |

zrnje |

silaža

P9911 je Optimum® AQUAmax® hibrid kot TOP izbor za kvalitetno in energetsko bogato silažo.

PR31Y43

FAO 690 |

bioplin |

ZOBANKA |

zrnje |

silaža

PR31Y43 je hibrid za Primorsko in hibrid za bioplin.

PR37F73

FAO 410 |

bioplin |

ZOBANKA |

zrnje |

silaža

PR37F73 priporočamo za silažo cele rastline po vsej Sloveniji, na vzhodu pa tudi kot hibrid v proizvodnji zrna.

PR37N01

bioplin |

TRDA ZOBANKA |

zrnje |

silaža |

FAO 390

PR37N01 se predstavlja v Sloveniji kot hibrid, ki daje na vsaki kmetiji zanesljiv pridelek silaže in zrnja.

Več proizvodov