Corn_Desktop_Hero

P9537

Koruza | TRDA ZOBANKA | zrnje | silaža | FAO 380

• P9537 ima rekordne pridelke, ki so brez konkurence

• Na srednje težkih in težkih zemljiščih pokaže svoj potencial z najboljšimi rezultati 

• Odlikuje se po hitrem mladostnem razvoju 

• Silaža je odlične kvalitete, z visokim NEL-om, ker ima visok delež zrnja v silažni masi 

• Trda zobanka, ki glede na zrelostni razred hitro sprošča vlago 

• Rodnost hibrida je na nivoju poznejše zrelostne skupine 

  

Značilnosti: visok pridelek, hiter mladostni razvoj, visoka vsebnost energije v silaži

 

Priporočilo za setev:

suha zemljišča: do 80.000 zrn/ha

mokra zemljišča: do 85.000 zrn/ha