Corn_Desktop_Hero

PR37N01

Koruza | FAO 390 | TRDA ZOBANKA | zrnje | silaža | bioplin

• Namenjen za celotno Slovenijo, za vsak način proizvodnje 

• Ima odličen agronomski paket s čvrstim steblom 

• Dolgozelenost in ostali parametri kvalitete silaže kažejo, da je to hibrid silaže in bioplina 

• Pridelki zrnja so konstantno dobri in je brez bolezni ter toksinov

  

Značilnosti: visok pridelek, visoka toleranca na sušo, visoka vsebnost energije v silaži

 

Priporočilo za setev:

suha zemljišča: do 80.000 zrn/ha

mokra zemljišča: do 85.000 zrn/ha