Corn Desktop

PR37F73

Koruza | FAO 410 | ZOBANKA | silaža | bioplin | zrnje

• V sušnih letih dosega top rezultate po pridelku in kvaliteti silaže 

• Zaradi počasnejše rasti ga je potrebno sejati v toplejša tla 

• Zaradi čvrstosti stebla hibrid ne polega 

• Prepoznaven je po izraziti dolgozelenosti 

• Na storžu je večje število vrst zrnja 

• Silaža ima visoko energetsko vrednost in odlično prebavljivost 

Značilnosti:

“Stay Green” hibrid, visoka toleranca na sušo, visoka vsebnost energije v silaži

Priporočilo za setev:

Suha zemljišča: do 80.000 zrn/ha

Mokra zemljišča: do 85.000 zrn/ha