Varstvo rastlin

Hero L2 Proizvodi za varstvo rastlin

Rešitve glede varstva rastlin

Z našo paleto sredstev za varstvo rastlin vam nudimo optimalne rešitve za varstvo vaših rastlin.

14 Najdena sredstva

Ni izbranih proizvodov.

Izbrišite filtre in poskušajte ponovno.

Karathane Gold 350 EC

Fungicidi

Preventivni, kurativni in eradikativni kontaktni fungicid za zatiranje pepelovk v vinogradništvu, na jagodah, bučah, kumarah, dinjah in lubenicah.

Laser™ Plus

Insekticidi

Insekticid - sredstvo za zatiranje škodljivih žuželk.

Mustang 306 SE

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi

Mustang™ Forte

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih.

Pallas 75 WG

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali.

Quelex™ 

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimni pšenici, ječmenu, tritikali, rži in piri po vzniku posevka in plevelov.

Radiant™ 120 SC

Insekticidi

Kontaktni insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivih gosenic na trti za pridelavo vinskega grozdja.

Starane Forte

Herbicidi

Namenjen je za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst trajnega širokolistnega plevela.

Systhane 20 EW

Fungicidi

Kontaktni preventivni in kurativni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni.

Talendo®

Fungicidi

Kontaktni fungicid na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte.

Več proizvodov