Varstvo rastlin

Hero L2 Proizvodi za varstvo rastlin

Rešitve glede varstva rastlin

Z našo paleto proizvodov, ki so vredni zaupanja, vam nudimo rešitve za zaščito pridelka in potenciala kakovosti.

7 Najdeni proizvodi

Ni izbranih proizvodov.

Izbrišite filtre in poskušajte ponovno.

Mustang™ Forte

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih.

N-Lock™ Optinyte™ technology

Stabilizator dušika

N-Lock™ je stabilizator dušika, ki se uporablja skupaj z gnojevko in ostanki iz proizvodnje bioplina za optimizacijo donosa in manj izgub dušika.

Pallas 75 WG

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali.

Reldan 22 EC

Insekticidi

Za zatiranje škodljivcev v vinogradih. Reldan 22 EC je kontaktni insekticid, ki spada v skupino organofosfornih insekticidov z zelo širokim spektrom delovanja.

Runner 240 SC

Insekticidi

Insekticid za zatiranje ličink škodljivih metuljev v sadjarstvu in vinogradništvu.

Starane Forte

Herbicidi

Namenjen je za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst trajnega širokolistnega plevela.

Systhane 20 EW

Fungicidi

Kontaktni preventivni in kurativni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni.