Kerb 50 W

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v solatah in sadnem drevju

Posevek

endivija

glavnata solata

radič

sadno drevje

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  propizamid 50 %

 • Udobrena uporaba

  1,5 - 3 kg ha

 • Pakiranje

  100 g, 1 kg

 • Uporaba

  sadno drevje, glavnata solata, endivija, radič na prostem

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.