N-Lock™ Optinyte™ technology

N-Lock™ je stabilizator dušika, ki se uporablja skupaj z gnojevko in ostanki iz proizvodnje bioplina za optimizacijo donosa in manj izgub dušika. 

Posevek

Krompir

Pšešnica

Wheat (Triticum spp.)

ječmen

Barley, Winter, Fall-seeded (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

koruza

Corn (All Types) (Zea mays ssp. mays)

ozimna oljna ogrščica

Canola (Brassica spp.)

pesa

sladkorna pesa

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

tritikala

Triticale (x Triticosecale spp.)

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  200 g/l nitrapirin

 • Udobrena uporaba

  gnojevka, ostanki iz proizvodnje bioplina, mineralna gnojila

 • Pakiranje

  5 L

 • Uporaba

  žita, koruza, ozimna oljna ogrščica,sladkorna pesa, krompir

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.