Reldan 22 EC

Za zatiranje škodljivcev v vinogradih. Reldan 22 EC je kontaktni insekticid, ki spada v skupino organofosfornih insekticidov z zelo širokim spektrom delovanja.

Posevek

vinska trta

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  225 g/L + Klorpirifos - metil

 • Udobrena uporaba

  1 L/ha

 • Pakiranje

  200 ml, 1 L

 • Uporaba

  vinska trta

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.