Runner 240 SC

Insekticid za zatiranje ličink škodljivih metuljev v sadjarstvu in vinogradništvu.

Posevek

jablana

vinska trta

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  metoksifenozid 240 g/L

 • Udobrena uporaba

  0,45 L/ha jablane, 0,3 L/ha vinska trta

 • Pakiranje

  100 ml, 1 L

 • Uporaba

  vinska trta, jablane

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.