Crop field sunrise on horizon

Corteva AgriscienceTM

Vodilne inovacije na področju kmetijske znanosti.

Naša združitev

Z združitvijo podjetij Dow in DuPont so se povezali komplementarni portfoliji dveh, na znanosti zasnovanih podjetij, ki sta imeli vodilne položaje v industriji kmetijstva, znanosti o materialih in specialnih proizvodih. 

Sunlight behind hand holding plant

Danes

Globalne probleme s prehrano rešujemo z inovacijami, tehnologijo in postavljanjem ljudi na prvo mesto. Vedno znova iščemo nove rešitve za kmetije in kmetovalce, vodilo pa nam je skrb za trajnostni razvoj. Torej si bomo v Corteva AgriscienceTM še naprej prizadevali, da obogatimo življenja tako proizvajalcev kakor tudi uporabnikov hrane. To pomeni, da bomo z načinom kmetovanja pomagali ljudem in planetu pri ohranitvi narave za prihajajoče rodove. 

Smartphone taking photo of plants

Prihodnje priložnosti

Naša nekdanja dediščina je zelo bogata, zato jo bomo ohranjali in nadgrajevali z vedno novimi izzivi in inovacijami.

Men analyze plants with tablet

Kmetijske inovacije

Najkompleksnejše izzive, s katerimi se srečujejo pridelovalci rešujemo tako, da ponujamo širok razpon inovativnih rešitev. To pomeni: obsežen proizvodni asortiman na področju semen in zaščite pridelka z novimi, inovativnimi proizvodi za pomoč pri povečanju produktivnosti pridelovalcev. Nadalje smo inovativni na področju analize podatkov, preciznega kmetovanja in izboljšanja posevkov, kar je podprto s širokim strokovnim znanjem naših zaposlenih.

 

Aerial shot of river

Zavezani k trajnostnemu razvoju

Zavezali smo se k ohranjanju trajnostnega razvoja ter k uporabi take znanosti in inovacij, ki bodo trajnostni razvoj omogočale.

Obiščite Corteva Agriscience