Varstvo rastlin

Hero L2 Proizvodi za varstvo rastlin

Rešitve glede varstva rastlin

Z našo paleto sredstev za varstvo rastlin vam nudimo optimalne rešitve za varstvo vaših rastlin.

13 Najdeni proizvodi

Ni izbranih proizvodov.

Izbrišite filtre in poskušajte ponovno.

Aliseo® Plus

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo

Belkar™ 

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici.

Bizon

Herbicidi

Uporablja se v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spicaventi)

Delegate 250 WG

Insekticidi

Moderni insekticid za zatiranje škodljivcev na pečkarjih, koščičarjih in oljkah.

Esteron

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje eno in večletnih širokolistnih plevelov v žitih, koruzi, travnikih in pašnikih

GF-120

Insekticidi

Insekticidna vaba za zatiranje oljčne muhe na oljkah.

Karathane Gold 350 EC

Fungicidi

Preventivni, kurativni in eradikativni kontaktni fungicid za zatiranje pepelovk v vinogradništvu, na jagodah, bučah, kumarah, dinjah in lubenicah.

Laser™ Plus

Insekticidi

Insekticid - sredstvo za zatiranje škodljivih žuželk.

Mustang 306 SE

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi

Mustang™ Forte

Herbicidi

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih.

Več proizvodov