Laser™ Plus

Insekticid za zatiranje škodljivih žuželk.

Uporaba v/na:

Brusnice

artičoka

borovnice

breskve

brokoli

brstični ohrovt

buče

cvetača

endivija

glavnata solata

hruške

jablana

jagode

jajčevec

kosmulja

kumare

lubenica

maline

marelica

melone

nektarine

okrasne rastline

paprika

paradižnik

por

ribez

robide

stročji fižol

vrtna kreša

zelje

čebula

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  spinosad (spinosin A+spinosin D) ‒ 480 g/L

 • Registrirana uporaba

  GLAVNE UPORABE

  Laser™ PLUS se uporablja:

  1. na paradižniku, papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah in lubenicah na prostem in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 400-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi v presledkih 7 dni;

   

  2. na dinjah na prostem in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 400-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni;

  3. v solati in endivji na prostem za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja   (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi v presledkih 7 dni;

  4. v jagodah na prostem in v zaščitenih prostorih za zmanjševanje številčnosti populacije   cvetličnega   resarja (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi v presledkih 7 dni;

  5. v brokoliju na prostem za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniellaoccidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ  3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi v presledkih 7 dni;

   

  6. v cvetači, zelju in brstičnem ohrovtu na prostem za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 8 dni;

  7. na marelicah, breskvah in nektarinah za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) ter za zatiranje breskovega molja (Anarsia lineatella) in breskovega zavijača (Grapholita molesta) v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 8 dni;

  8. na jablanah in hruškah za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) v odmerku 0,3 L/ha pri priporočeni porabi vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1 krat v eni rastni dobi;

  9. na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) v 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 1000 L vode/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7dni;

   

  10. na krompirju na prostem za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 0,04 L/ha (40 mL/ha oz. 0,4 mL/100 m2) in porabi vode 200 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni;

  11. na poru in čebuli na prostem za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja   (Frankliniella occidentalis) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje po potrebi ponovimo čez 9 dni.

  S sredstvom se prvič tretira, ko se izležejo prve ličinke oziroma takoj po izleganju jajčec. Za enakomerno nanašanje, boljšo oprijemljivost in izboljšano učinkovitost se sredstvu doda močilo.

   

  MALE UPORABE

  Laser™ plus se uporablja:

  1. na orehih za zmanjševanje napada orehove muhe (Rhagoletis completa) v največjem dovoljenem  odmerku 0,075 L/ha pri porabi vode do 3 L na drevo v polni rodnosti. Škropilni brozgi se doda ustrezen  prehranski atraktant (npr. Nutrel, beljakovinska vaba) skladno z navodilom za uporabo, ki služi kot vaba za orehovo muho. Tretira se le tretjino drevesne krošnje. Za tretiranje se uporabi šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice. Prvič se tretira, ko se na rumene lepljive plošče ujamejo prve orehove muhe – običajno je to v sredini ali drugi polovici julija. Če se na rumene lepljive plošče še vedno lovijo orehove muhe, se tretiranje ponovi še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov. Tretiranje je treba obnoviti tudi v primeru močnega izpiranja (če pade več kot 10 L dežja na m2), ko se rastline posušijo, vreme pa vsaj deloma ustali. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi;

  2. na malinah in robidah na prostem za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v  odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 10 dni.

  3. na borovnicah, brusnicah, ribezu in kosmulji na prostem in zaščitenih prostorih za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni;

  4. v jagodah na prostem in zaščitenih prostorih za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 200-600 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi;

  5. na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii), lisaste minice (Oxythyrea funesta) in škodljivcev iz rodu Altica (Altica spp.) v odmerku 0,11 L/ha (1,1 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi;

   

  6. na okrasnih rastlinah v zaščitenih prostorih za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega  resarja (Frankliniella occidentalis) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do  1000 L/ha. Tretirati se začne ob pojavu škodljivca. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni;

  7. na fižolu za stročje na prostem za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. Tretiramo lahko največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje po potrebi ponovimo v presledkih 7 dni;

   

  8. v kreši in artičoki na prostem za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) in za zatiranje gosenic sovk iz rodu Spodoptera in Heliotis v odmerku  0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 300-400 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi v presledkih 7 dni;

   

  9. na kutinah in našiju za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in drugih gosenic metuljev (Lepidoptera) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL/100 m2) pri priporočeni porabi vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 14 dni.

  10. Na marelicah, breskvah in nektarinah za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v  odmerku 0,25 L/ha (2,5 mL/100 m2 ), pri priporočeni porabi vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni. Največje skupno število vseh tretiranj na koščičastem sadju (marelice, breskve, nekatrine) je 2 krat v rastni dobi, ne glede na vrsto tretiranih škodljivih organizmov;

  11. Na češnjah in višnjah za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v odmerku 0,15 L/ha (15 mL/100 m2 ), pri priporočeni porabi vode 500 L vode na višinski meter krošnje/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni dobi. Tretiranje se po potrebi ponovi čez 7 dni.

  12. V cvetači, zelju, brstičnem ohrovtu in brokoliju v zaščitenih prostorih za zatiranje kapusove muhe (Delia brassica) s tretiranjem sadik v platojih pred sajenjem, v odmerku 12 mL/1000 rastlin/4 L vode.  Pri tretiranju je potrebno paziti, da raztopina ne izteče iz platojev. Pred tretiranjem je potrebno liste rastline navlažiti, da raztopina lažje steče z listov v zemljo/substrat. Po tretiranju je potrebno liste rastline poškropiti z vodo, da se raztopina izpere z listov in steče v zemljo. V primeru takega tretiranja je uporaba aktivne snovi spinosad v cvetači, zelju, brstičnem ohrovtu in brokoliju dovoljena še največ enkrat v isti rastni dobi.

  Sredstvo se lahko na prostem uporablja samo na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin o pojavu plodove vinske mušice in potrebe po tretiranju na posameznem območju. S sredstvom se druge škodljive organizme prvič tretira, ko se izležejo prve ličinke oziroma takoj po izleganju jajčec. Sredstvo smejo uporabljati samo poklicni uporabniki fitofarmacevtskih sredstev.

  »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva LASER PLUS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva LASER™ PLUS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«

 • Pakiranje

  12,5 mL, 50 mL, 250 mL

 • Karenca

  1 dan za jagode; 3 dni za maline, robide, borovnice, brusnice, ribez, kosmulje in krešo; 7 dni za fižol za stročje, artičoko, kutino, naši, breskve, marelice, nektarine, češnje in višnje; 14 dni za namizno in vinsko grozdje; 30 dni za oreh; v primeru tretiranja platojev kapusnic je karenca zagotovljena z načinom uporabe; za okrasne rastline karenca ni potrebna

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.