N-Lock™ SUPER je stabilizator dušika, ki se uporablja skupaj z gnojevko in ostanki iz proizvodnje bioplina za optimizacijo donosa in manj izgub dušika.