N-LockTM SUPER, stabilizator dušika

Uporaba v/na:  v posevkih koruze, ozimnih pšenice, ječmena in ovsa, spomladanskih pšenice, ječmena in ovsa, ozimne in spomladanske oljne ogrščice, krompirja in sladkorne pese ali na njivah, namenjenih pridelavi teh poljščin.

Aktivna snov:            nitrapirin (300 g/L)

Registrirane uporabe:

N-LockTM SUPER, stabilizator dušika, zavira proces nitrifikacije v tleh. Namenjen je uporabi z dušikovimi gnojili, sam proces  stabilizacije dušika na ta način pa se imenuje tehnologija OptinyteTM. Na njive se ga nanese s škropljenjem pred gnojenjem z mineralnimi gnojili na osnovi amonijevega nitrata ali sečnine, pred gnojenjem ali skupaj z gnojnico in gnojevko ter ostanki iz proizvodnje bioplina, lahko pa ga mešamo tudi s tekočimi gnojili. N-LockTM SUPER je treba zadelati v tla z obdelavo tal. Lahko pa se ga uporabi tudi pred padavinami ali namakanjem. V tem primeru je za optimalno delovanje potrebno vsaj 12 mm padavin v času do 10 dni po uporabi sredstva N-LockTM Super.

N-Lock™ SUPER se uporablja v posevkih koruze, ozimne pšenice, ječmena in ovsa, spomladanske pšenice, ječmena in  ovsa, ozimne in spomladanske oljne ogrščice, krompirja in sladkorne pese ali na njivah, namenjenih pridelavi naštetih posevkov v odmerku 1,7 L/ha. Pri pridelavi ječmena, namenjenega za pridelavo slada, se posvetujte z zastopnikom sredstva. 

Karenca:                            Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Pakiranje:                          5 L

Dodatne informacije:     Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.