Ympact®

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  mikrohranila cink, mangan in baker, povezana v molekularni kompleks  z lignosulfatnimi supramolekulami 

 • Registrirana uporaba

  Ympact® se uporablja za tretiranje semena ozimne in jare pšenice, trde/durum pšenice, ozimnega in jarega ječmena, ovsa, rži, pire, tritikale in riža ter ozimnega in jarega graha v odmerku 0,7 L/1.000 kg. Tretiranje semena s sredstvom Ympact® omogoča boljšo dostopnost hranil in s tem boljši razvoj posevka, prav tako omogoča tudi lažje prenašanje stresnih razmer (npr. pomanjkanje vode, nenaden spust temperatur...). Ker so rastline bolj odporne na stresne razmere, v ugodnejših vremenskih razmerah lažje in hitreje dosežejo optimalno rast in razvoj.

  Ympact® je namenjen za tretiranje semena v dodelovalnih centrih.

 • Karenca

   Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

 • Pakiranje

  10 L

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

 Corteva Agriscience SLO, d.o.o.