•  15.4.2019

Pogoji uporabe

Dobrodošli. Družba DowDuPont vam uporabo tega spletišča nudi v skladu z naslednjimi splošnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu »pogoji«). Pogoji veljajo za spletišče na spletnem naslovu www.dow-dupont.com (v nadaljnjem besedilu »spletišče«). Spletišče (vključno z njegovo vsebino, zasnovo, strukturo, videzom in zaznavo) je v lasti družbe DowDuPont, Inc., in je zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, drugimi pravicami intelektualne lastnine in pravom nelojalne konkurence. Z uporabo tega spletišča se strinjate s temi pogoji. V nasprotnem primeru tega spletišča ne uporabljajte. V primeru vprašanj glede teh pogojev se obrnite na DowDuPont.

Zasebnost

Za uporabo tega spletišča veljata tudi Izjava o varovanju osebnih podatkov družbe DuPont in Izjava o varovanju osebnih podatkov družbe Dow, ki sta s sklicevanjem vključeni v predmetne pogoje uporabe. Prav tako potrjujete in se hkrati strinjate, da prenos informacij po spletu ni nikoli popolnoma zaseben ali varen ter da obstaja možnost, da lahko tretje osebe prestrežejo informacije, ki jih boste poslali spletišču ali ga prejeli od njega, četudi prejmete obvestilo o tem, da je bil prenos izveden v šifrirani obliki.

Spremembe pogojev uporabe

Družba DowDuPont lahko kadarkoli nenapovedano spremeni te pogoje uporabe s posodobitvijo zadevne objave. Vaša nadaljnja uporaba tega spletišča po uvedbi sprememb pomeni, da se strinjate s spremembami pogojev uporabe.

Omejitve splošne uporabe

Družbe DowDuPont, Dow, DuPont in tretje osebe, ki so družbam DowDuPont, Dow ali DuPont odobrile pravice, imajo vse pravice, lastništva in udeležbe v zvezi z vsebinami na tem spletišču, ki so avtorsko zaščiteno delo družb DowDuPont, Dow, DuPont in zadevnih tretjih oseb. Družba DowDuPont vam daje dovoljenje za omejeno, osebno, neizključno in neprenosljivo uporabo ter prikaz vsebin na tem spletišču izključno na vašem osebnem računalniku in pametnem telefonu ter izključno za namene interakcije s spletiščem. Razen, če je navedeno drugače kot v teh pogojih, nimate pravice do kopiranja, nalaganja, prikazovanja, izvajanja, reprodukcije, distribucije, spremembe, urejanja in izboljšanja vsebin na tem spletišču. V primeru kršitve teh pogojev preneha omejeno dovoljenje nemudoma veljati brez obvestila. Ob prenehanju veljavnosti dovoljenja morate nemudoma izbrisati in uničiti vse naložene in natisnjene vsebine. Nimate pravic, lastništva in udeležbe v zvezi s spletiščem in vsebinami na njem (kar vključuje tudi avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine). 
Strinjate se, da brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe DowDuPont ne boste ‘okvirili’ (eng. frame) ali ‘zrcalili’(eng. mirror) tega spletišča in katerekoli vsebine, ki jo vsebuje to spletišče ali je iz njega dostopno, na katerikoli drugi strežnik ali napravo z dostopom do interneta. Strinjate se tudi, da ne boste uporabljali kateregakoli algoritma, naprave ali programa za spletno žetje ali drugega avtomatskega algoritma, naprave ali programa ali drugega podobnega ročnega procesa za dostopanje, kopiranje in nadzorovanje kateregakoli dela spletišča ali vsebin na spletišču, za reprodukcijo in zaobitev navigacijske strukture spletišča ali za pridobitev katerekoli vsebine na spletišču za druge namene, kot so predvideni s strani družbe DowDuPont in ki so na voljo preko tega spletišča. 
Prepovedano je: 

 1. poskusiti z vdiranjem v računalniški sistem (hekanjem), rudarjenjem gesel ali s katerimkoli drugim nezakonitim načinom pridobiti dostop, 
 2. testirati, poskenirati ali preveriti ranljivost ali 
 3. slediti, poskusiti slediti, povratno iskati ali razkriti katerekoli informacije o drugem uporabniku spletišča, katerikoli funkcionalnosti in vsebini na tem spletišču ali kateremkoli drugem sistemu, omrežju ali strežniku družb Dow in DuPont.

Tega spletišča ne smete uporabljati za nezakonite namene in v nasprotju s temi pogoji uporabe oziroma za namene nagovarjanju k nezakonitemu delovanju oziroma kršitvi pravic družb DowDuPont, Dow, DuPont ali drugih oseb. 
Družbe DowDuPont, Dow in DuPont ne spremljajo redno vaših objav in drugih dejavnosti na tem spletišču, a si pridržujejo pravico, da to storijo. V primeru, da se družba DowDuPont seznani z neprimerno uporabo tega spletišča ali katerekoli od njegovih storitev, se bodo DowDuPont, Dow ali DuPont na to odzvale na ustrezen način po lastni presoji. Priznavate, da imajo družbe DowDuPont, Dow in DuPont pravico organom pregona prijaviti vsa dejanja, ki lahko veljajo za nezakonita, in vsa poročila o takšnem ravnanju. Na zahtevo organov pregona bomo v celoti sodelovali z njimi na področju preiskave domnevnega nezakonitega delovanja na spletu. 

Razpoložljivost

Družbi Dow in DuPont imata več spletišč, na katerih ponujata proizvode, storitve, vsebine in številne druge funkcionalnosti (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani »storitve«) za točno določene regije po vsem svetu. Storitve, ki so na voljo v eni regiji, so lahko zaradi razpoložljivosti, lokalne ali regionalne zakonodaje, regulativnega statusa, dobave in drugih premislekov drugačne od storitev, ki so na voljo v ostalih regijah. Družbe DowDuPont, Dow in DuPont ne dajejo nobenih jamstev in zagotovil, da bo lahko uporabnik ene regije prejel storitev iz druge regije. Družbe DowDuPont, Dow in DuPont lahko v primeru, da uporabnik skuša naročiti storitve, ki so na voljo na spletišču v drugi regiji, tudi prekličejo naročilo uporabnika ali ga preusmerijo na spletišče za njegovo regijo. 
Informacije, ki jih družbe DowDuPont, Dow in DuPont objavijo na spletu lahko vsebujejo sklicevanje in navzkrižno sklicevanje na izdelke, programe in storitve, ki v vaši regiji niso bili objavljeni oziroma v njej niso na voljo. Takšna sklicevanja ne kažejo na to, da družba namerava te izdelke, programe in storitve ponujati tudi v vaši regiji. Za informacije o izdelkih, programih in storitvah, ki so vam morda na voljo, se posvetujte s svojim lokalnim predstavnikom družbe Dow ali DuPont.

Povezave

Povezave s spletišča družbe DowDuPont na spletišča tretjih oseb
To spletišče lahko vsebuje povezave na druga spletišča na spletu, ki niso pod nadzorom in jih ne vzdržuje družba DowDuPont. Takšne povezave ne pomenijo podpore teh spletišč s strani družb DowDuPont, Dow in DuPont. Strinjate se, da vam družba DowDuPont zagotavlja te povezave izključno zaradi priročnosti ter da družbe DowDuPont, Dow in DuPont ne odgovarjajo za vsebino in povezave na spletiščih, do katerih lahko preko teh povezav dostopate. Poleg tega se strinjate tudi, da družbe DowDuPont, Dow in DuPont ne odgovarjajo za in nimajo nobenih obveznosti v zvezi s katerokoli korespondenco, akcijo in nakupom med vami in lastnikom oziroma upravljavcem teh spletišč. 
Povezave iz spletišč tretjih oseb na spletišče družbe DowDuPont

 • Ne ustvarjajte okvirjev ali omejujte okolij okoli katerekoli spletne strani in vsebin na tem spletišču in ne uporabljajte drugih tehnik, ki bi lahko kakorkoli spremenile prikaz ali videz vsebin na tem spletišču. 
 • Ne primerjajte izdelkov in storitev družb Dow in DuPont z izdelki in storitvami konkurenčnih družb. 
 • Ne kopirajte vsebin s tega spletišča ali kateregakoli logotipa oziroma blagovne znamke družb DowDuPont, Dow in DuPont. 
 • Svojega odnosa z družbo DowDuPont ne prikazujte na napačen način. 
 • Ne namigujte, da družba DowDuPont pristaja na ali podpira osebe, ki objavijo povezavo na spletišče družbe DowDuPont, oziroma njihovo spletišče, ki vsebuje povezavo na spletišče družbe DowDuPoint in njene storitve in izdelke. 
 • Ne ustvarjajte lažnega in zavajajočega vtisa o družbi DowDuPont ali kakorkoli drugače škodite dobremu imenu družbe, povezanemu z imenom in blagovnimi znamkami družbe DowDuPont. 
 • Povezane strani ne vsebujejo vsebin, ki bi se lahko razlagale kot žaljive, grozilne, nadlegujoče, prostaške ali žaljive, pretirano nasilne, in ki so v nasprotju z ali ki spodbujajo druge k ravnanju v nasprotju s katerokoli veljavno zakonodajo.  
 • Povezane strani ne vsebujejo vsebin, ki bi se lahko smatrale kot vulgarne, pornografske ali eksplicitno seksualne. 

Kot nadaljnji pogoj za dovoljenje za povezavo vašega spletišča na naše se strinjate tudi, da lahko družba DowDuPont kadarkoli po svoji lastni presoji prekliče dovoljenje za povezavo z vašega spletišča na naše. V takšnem primeru se oseba, ki objavi povezavo na naše spletišče, strinja s tem, da bo nemudoma odstranila vse povezave na naše spletišče. 
Oseba, ki ustvari povezavo na naše spletišče, se strinja s tem, da bo družbe DowDuPont, Inc., Dow Chemical Company, E.I. Du Pont de Nemours and Company, ter njihove uslužbence, vodstvo, zaposlene, povezane družbe, posrednike, dajalce licenc in poslovne partnerje obvarovala pred vsako škodo ter jim nadomestila in povrnila vso iz tega izhajajočo škodo, izgubo, stroške, odškodnino, obveznosti in izdatke, vključno z (brez omejitev) odvetniškimi stroški in stroški obrambe. Družbe DowDuPont, Dow in DuPont ne odgovarjajo za neposredno, eksemplarično, nenamerno škodo, posebno ali posledično škodo ter obsežnejšo odškodnino povezano z zadevno povezavo in uporabo te povezave ter ne dajejo nobenih izrecnih in implicitnih jamstev v zvezi s temi povezavami. 

Izjava o jamstvih

To spletišče uporabljate na lastno odgovornost. To spletišče lahko vsebuje netočnosti in napake, ki lahko vplivajo na kakovost vsebin na spletišču. Družba DowDuPont ni v celoti ali deloma dala neodvisno preveriti in potrditi vsebin na spletišču. Družba DowDuPont ne jamči za točnost in ažurnost vsebin na spletišču. Družbe DowDuPont, Dow in DuPont ne odgovarjajo za napake in opustitve v vsebinah na spletišču, ne glede na to, ali so te zagotovljene s strani družbe DowDuPont, Dow, DuPont ali tretjih oseb. 
TO SPLETIŠČE VAM JE NA RAZPOLAGO PO NAČELU »TAKŠNO, KAKRŠNO JE« IN »KJER JE, JE« BREZ KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV. DRUŽBE DOWDUPONT, DOW IN DUPONT NITI V SVOJEM IMENU NITI V IMENU KATEREKOLI TRETJE OSEBE, KI ZAGOTAVLJA GRADIVA, STORITVE IN VSEBINE ZA TO SPLETIŠČE, NE DAJEJO JAMSTEV IN ZAGOTOVIL V POVEZAVI S TEM SPLETIŠČEM, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA KAKOVOST, PRIMERNOST, RESNIČNOST, TOČNOST IN POPOLNOST KATEREKOLI VSEBINE, PODATKA, IZDELKA IN STORITEV, KI JIH VSEBUJE TO SPLETIŠČE. S TO IZJAVO SE ZGORAJ NAVEDENI ODVEZUJEJO ODGOVORNOSTI ZA VSE IZRECNE, POSREDNE, ZAKONSKE ALI DRUGE POGOJE, JAMSTVA IN ZAGOTOVILA, VKLJUČNO S KATERIMKOLI IMPLICIRANIM JAMSTVOM V ZVEZI S PRIMERNOSTJO ZA PRODAJO, PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVIJO PRAVIC TRETJIH OSEB. DRUŽBE DOWDUPONT, DOW IN DUPONT VAM ALI KATERIKOLI TRETJI OSEBI NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI OBSEŽNEJŠO ODŠKODNINO, KI IZHAJA IZ ALI JE POVEZANA S TEM SPLETIŠČEM, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA UPORABO TEGA SPLETIŠČA OZIROMA NA NEZMOŽNOST UPORABE TEGA SPLETIŠČA, KAR VELJA TUDI V PRIMERU, DA JE BILA DRUŽBA DUPONT PREDHODNO SEZNANJENA Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. 
Izjema za državljane Evropske unije: ČE STE REZIDENT EVROPSKE UNIJE, DRUŽBA DOWDUPONT NE IZKLJUČUJE IN NE OMEJUJE SVOJE ODGOVORNOSTI ZA SMRT ALI OSEBNO POŠKODBO, KI JE NASTALA ZARADI MALOMARNOSTI.

Netočnosti in napake

Opisi, slike in drugi prikazi izdelkov na tem spletišču lahko vsebujejo netočnosti in napake. Družbe DowDuPont, Dow in DuPont ne dajejo nobenih zagotovil in jamstev glede točnosti in popolnosti teh podatkov. 

Lokalna zakonodaja; nadzor izvoza

Družbe DowDuPont, Dow in DuPont nadzorujejo in upravljajo to spletišče iz Združenih držav Amerike. Za vsebine in storitve na tem spletišču veljajo v vseh pogledih zakoni in predpisi Združenih držav Amerike, ki občasno veljajo za licenciranje in dobavo tehnologij in izdelkov v tujino, vključno z ameriškimi predpisi o nadzoru izvoza in vsemi zakonodajnimi spremembami in predpisi, ki jih izdajo Ameriško ministrstvo za trgovino, Ministrstvo za mednarodno trgovino in Urad za izdajanje izvoznih dovoljenj. Nenamenska uporaba teh vsebin v nasprotju z ameriško zakonodajo je prepovedana. Niti vsebine niti informacije, ki se pridobijo z uporabo tega spletišča, se ne smejo neposredno ali posredno kupiti, odpremiti, prenesti ali ponovno izvoziti v prepovedane države in države pod embargom ter njihovim državljanom, niti se ne smejo uporabljati za jedrske dejavnosti, kemično in biološko orožje ter izdelavo izstrelkov, razen če vlada Združenih držav Amerike tega posebej ne odobri. Ravnati je treba strogo v skladu z izvozno zakonodajo Združenih držav Amerike, zato prevzemate izključno odgovornost za pridobitev dovoljenj za izvoz in ponovni izvoz, kot je to zahtevano. 
V primeru, da to spletišče uporabljate izven Združenih držav Amerike, ste prav tako odgovorni za ravnanje v skladu z veljavno lokalno zakonodajo, vključno z lokalnimi predpisi o izvozu in uvozu.

Blagovne znamke

Logotip družbe DowDuPont, logotip diamanta družbe Dow, ovalni logotip družbe DuPont, Čudeži znanosti (The miracles of science) družbe DuPont in vsi izdelki, opremljeni z označbo  ali ® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe DowDuPont Inc. in njenih povezanih družb. Blagovnih znamk družb DowDuPont, Dow in DuPont ni dovoljeno uporabljati v povezavi s katerimkoli izdelkom ali storitvijo, ki ne predstavlja izdelka ali storitve družb DowDuPont, Dow in DuPont, kot je ustrezno. 

Nove ideje

Čeprav so nove ideje in predlogi vedno zanimivi, smo ugotovili, da so predložene ideje in predlogi pogosto že na voljo v drugih virih, vključno s publikacijami in deli naših zaposlenih, kar lahko vodi do zmede glede izvora ideje oziroma predloga. Zato si želimo, da se nam predstavijo samo patentirani izumi. Če nam kljub temu posredujete idejo, ne glede na to, kar rečete in zapišete v povezavi s svojim predlogom, razen v primeru sklenitve ločenega pisnega dogovora, sklenjenega s strani družbe DowDuPont ali katere od njenih povezanih družb v zvezi s predlogom, veljajo za vse predloge družbi DowDuPont in njenim povezanim družbam, vključno z idejami za nove izdelke in tehnologije, za izboljšave obstoječih izdelkov in tehnologij, za postopke, vsebine, marketinške in promocijske načrte ter nova imena za izdelke, naslednji pogoji:

 • družba DowDuPont in njene povezane družbe niso dolžne ohraniti zaupnosti predloga in ga prejeti kot zaupnega;  
 • družba DowDuPont in njene povezane družbe niso dolžne pregledati predloga in odgovoriti predlagatelju;  
 • varovanje intelektualne lastnine za predlog temelji izključno na varovanju patenta in avtorskih pravic;
 • družba DowDuPont in njene povezane družbe po izključno lastni presoji odločajo o tem, ali bodo predlog finančno nagradile in v kakšnem znesku;
 • predlagatelj jamči, da je pooblaščen za oddajo predloga in da njegov predlog ne krši nobenih obveznosti, ki jih ima predlagatelj do svojega sedanjega ali nekdanjega delodajalca ali katerekoli druge osebe. 

Mnenja o izdelkih in spletišču

Družba DowDuPont je vesela vašega mnenja o tem spletišču in obstoječih izdelkih družb Dow in DuPont, v kolikor je v skladu z zgornjim odstavkom. Mnenja lahko podate na tej povezavi ali na drugem temu namenjenem mestu na spletišču. Vsa vaša mnenja in komentarji so nezaupni, zato jih imajo družbe DowDuPont, Dow in DuPont pravico uporabljati brez kakršnihkoli omejitev.

Veljavna zakonodaja

Razen kadar velja katerakoli obvezna uporaba lokalne zakonodaje, se za vsa dejanja, povezana s temi pogoji, uporablja zakonodaja ameriške zvezne države Delaware, brez upoštevanja izbire in kolizijskih pravil katerekoli sodne pristojnosti. Strinjate se s podreditvijo sodni pristojnosti sodišč v ameriški zvezni državi Delaware za razrešitev vseh sporov, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji in/ali vašo uporabo tega spletišča.

Nedovoljena ravnanja

Podajanje predlogov temu spletišču in nedovoljena uporaba katerekoli vsebine tega spletišča je lahko v nasprotju z zakonodajo o avtorskih pravicah, zakonodajo o blagovnih znamkah, zakonodajo o varovanju zasebnosti in oglaševanju, določenimi statuti in predpisi s področja komunikacij ter drugimi veljavnimi zakoni in predpisi. Izključno ste odgovorni za svoja dejanja in dejanja oseb, ki uporabljajo vaše uporabniško ime in/ali geslo. Iz tega sledi, da se strinjate s tem, da boste družbe DowDuPont, Inc., Dow in DuPont de Nemours and Company, in njihove uslužbence, vodstvo, zaposlene, povezane družbe, posrednike, dajalce licenc in poslovne partnerje obvarovali pred vsako škodo ter jim nadomestili in povrnili škodo, izgubo, stroške, odškodnino, obveznosti in izdatke, vključno z (brez omejitev) odvetniškimi stroški in stroški obrambe, ki bi nastali v povezavi z ali ki bi izhajali iz ali v izogib izpolnitvi zahtevka ali terjatve tretje osebe, ker bi vaša uporaba spletišča oziroma uporaba spletišča s strani tretje osebe z vašim uporabniškim imenom in/ali geslom (vključno z, brez omejitev, vašim sodelovanjem v delih spletišča, namenjenih objavam, in vašimi predlogi), kršila katerikoli veljavni zakon ali predpis ali pravice katerekoli tretje osebe.