Pogoji uporabe

Something went wrong. Please try again later...

Revidirano 23/8/2019

Pozdravljeni. Corteva Agriscience™ (»Corteva«, »podjetje«, »mi« ali »nam«) vam ponuja v uporabo to spletno mesto ob upoštevanju naslednjih pogojev (»pogoji«). Z dostopom ali uporabo katerega koli spletnega mesta, ki ima pooblaščeno povezavo do teh pogojev (»spletno mesto«), registracijo računa ali z dostopom oziroma uporabo poljubne vsebine, informacij, izdelkov, storitev, funkcij ali virov, ki so na voljo ali omogočeni prek spletnega mesta (skupaj s spletnim mestom imenovani »storitve«), se strinjate s temi pogoji. Ti pogoji so pravna pogodba z vami.  Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, storitev ne uporabljajte.

Revizije pogojev uporabe

Družba Corteva Agriscience™ lahko te pogoje in objavo kadar koli revidira in posodobi brez predhodnega obvestila. Če po takšnih spremembah še naprej uporabljate naše storitve, pomeni, da se strinjate s spremenjenimi pogoji.

Zasebnost

Družba Corteva Agriscience™ se zavezuje k varovanju zasebnosti osebnih podatkov.  Za vaše osebne podatke, ki jih družba Corteva zbira prek storitev, velja pravilnik o zasebnosti družbe Corteva, ki je na voljo na naslovu https://www.corteva.si/varstvo-podatkov.html.

Dopolnilni pogoji in pogoji tretjih oseb

Za vašo uporabo storitev veljajo tudi dodatni pogoji, določila in pravilniki, ki jih o storitvah objavljamo ločeno (»dodatni pogoji«) in so vključeni s sklicevanjem na to pogodbo.  Nekatere funkcije in orodja, dostopna prek naših storitev, ponujajo drugi ponudniki storitev v skladu s svojimi ločenimi pogoji storitev (»pogoji tretjih oseb«), ki se razlikujejo od naših.  Pred uporabo takšnih funkcij in orodij natančno preberite pogoje tretjih oseb.  Če uporabljate takšne funkcije in orodja tretjih oseb, se strinjate, da vaše odnose s temi ponudniki storitev urejajo ustrezni pogoji tretjih oseb.

Uporabniška imena, gesla in računi

Ko registrirate račun za storitve ("račun"), se strinjate, da boste v registracijski obrazec vnesli samo resnične, točne, veljavne in popolne podatke ("registracijske podatke"), ki jih boste takoj posodobili, če se bodo spremenili, ali če boste ugotovili, da so netočni ali nepopolni. Izjavljate, da vam noben veljavni zakon ne prepoveduje uporabe storitev in da odgovarjate za vse dejavnosti, ki se dogajajo v vašem računu. Strinjate se, da boste nadzirali uporabo svojega računa, da ga ne bodo mogli uporabljati mladoletniki in druge nepooblaščene osebe, poleg tega pa se tudi strinjate, da svojega uporabniškega imena ali gesla ne boste delili z nikomer. Nadalje se strinjate, da boste družbo Corteva Agriscience™ takoj obvestili o vsaki nepooblaščeni uporabi vašega gesla ali morebitni drugi kršitvi varnosti vašega računa in da boste po koncu vsake seje izstopili iz svojega računa. Strinjate se, da ne boste ustvarili računa z lažno identiteto ali vzdevkom oziroma ga ne boste ustvarili, če ste že kdaj imeli prepoved uporabe katere koli od storitev. Strinjate se tudi, da nikoli ne boste imeli več kot enega računa za isto storitev Corteva. Družba Corteva Agriscience™ si pridržuje pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga odstrani ali zahteva vrnitev poljubnega uporabniškega imena. Potrjujete in se strinjate, da nimate nobenega lastniškega deleža ali stvarne pravice do svojega računa in da so vse pravice v vašem računu in do njega v lasti družbe Corteva Agriscience™ oziroma se uveljavljajo v korist družbe.

Omejitve uporabe

Za pravice, dodeljene v teh pogojih, veljajo naslednje omejitve: (a) storitev ali katerega koli dela storitev ne smete licencirati, prodajati, posojati, zakupiti, prenašati, dodeliti, reproducirati, distribuirati, gostiti ali kako drugače komercialno izkoriščati; (b) če želite priložiti kakršno koli blagovno znamko, logotip ali storitve (vključno s slikami, besedilom, postavitvijo strani ali obrazcem) družbe Corteva, ne smete uporabljati tehnik kadriranja; (c) ne smete uporabljati nobenih metaoznak ali "skritega besedila" z imenom ali blagovnimi znamkami Corteva; (d) nobenega dela storitev ne smete spreminjati, prevajati, prilagajati, združevati, delati izvedenih del, razstavljati, povratno prevajati, nasprotno prevajati ali na njih izvajati obratno inženirstvo, razen če naštete omejitve izrecno prepoveduje veljavna zakonodaja; (e) ne smete uporabljati nobene ročne ali avtomatizirane programske opreme, naprav ali drugih postopkov (vključno s pajki, roboti, strgalniki, iskalniki, avatarji, orodji za podatkovno rudarjenje ali podobno) za "strganje" ali prenos podatkov iz storitev (razen če skrbnikom javnih iskalnikov dodelimo preklicljivo dovoljenje za uporabo pajkov za kopiranje gradiva s spletnega mesta izključno in samo v obsegu, ki je potreben za ustvarjanje javno dostopnih indeksov gradiva, po katerem je mogoče iskati, ne pa tudi za uporabo predpomnilnikov ali arhivov takega gradiva); (f) do storitev ne boste dostopali z namenom izdelave podobnega ali konkurenčnega spletnega mesta, aplikacije ali storitve; (g) razen kot je izrecno navedeno v tem dokumentu, nobenega dela storitev ne smete kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljati, prenašati, izpisovati, prikazovati ali oddajati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način; (h) ne smete odstraniti ali uničiti nobenega obvestila o avtorskih pravicah ali drugih lastniških oznak, vsebovanih v storitvah ali v zvezi z njimi; (i) ne smete posegati ali poskušati posegati v pravilno delovanje storitev ali uporabljati storitev na noben način, ki ni izrecno dovoljen s temi pogoji; in (j) ne boste poskušali škodovati našim storitvam, vključno s (vendar ne omejeno na) kršenjem ali poskusom kršenja kakršnih koli povezanih varnostnih funkcij, vnašanjem virusov, črvov ali podobnih škodljivih kod v storitve ali z vmešavanjem ali poskusom vmešavanja v uporabo storitev s strani katerega koli drugega uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno s preobremenitvijo, "preplavljanjem," "zasipavanjem," "masovnim pošiljanjem pošte" ali "sesuvanjem" storitev. Z vsako nepooblaščeno uporabo storitev se prekine veljavnost licence, ki jo družba Corteva podeljuje v skladu s to pogodbo.

Družba Corteva Agriscience™ rutinsko ne nadzira vaših objav ali drugih dejavnosti na našem spletnem mestu, vendar si pridržuje pravico do morebitnega nadzora. Če družba Corteva Agriscience™ izve za neprimerno uporabo spletnega mesta ali katere koli od storitev, bo ustrezno ukrepala v skladu s presojo odgovornih v družbi Corteva Agriscience™. Strinjate se, da ima družba Corteva Agriscience™ pravico, da organom kazenskega pregona poroča o vseh dejanjih, ki se lahko štejejo za nezakonita, ter jim posreduje prijave, ki jih prejme o takem ravnanju. Pri preiskavi domnevnih nezakonitih dejavnosti v internetu bomo na zahtevo v celoti sodelovali z organi pregona.

Razpoložljivost storitev

Družba Corteva Agriscience™ ima več spletnih mest, ki ponujajo storitve v različnih regijah po vsem svetu. Storitve, ki jih ponujamo v eni regiji, se lahko razlikujejo od storitev v drugih regijah zaradi razpoložljivosti, lokalnih ali regionalnih zakonov, regulativnega statusa, pošiljanja in drugih razlogov. Družba Corteva Agriscience™ ne daje nobene garancije ali zagotovil, da lahko uporabnik iz ene regije pridobi storitve v drugi regiji. Če uporabnik poskuša naročiti storitve, ki jih ponuja spletno mesto v drugi regiji, lahko družba Corteva Agriscience™ prekliče uporabnikovo naročilo ali preusmeri uporabnika na spletno mesto za njegovo regijo.

Informacije, ki jih družba Corteva Agriscience™ objavlja na spletnih mestih, lahko vsebujejo reference ali navzkrižne sklice na izdelke, programe in storitve, ki niso objavljeni v vaši regiji ali v njej niso na voljo. Takšne reference ne pomenijo, da namerava podjetje objaviti takšne izdelke, programe ali storitve v vaši regiji. Za informacije o izdelkih, programih in storitvah, ki so vam na voljo, se posvetujte z lokalnim predstavnikom družbe Corteva Agriscience™.

Povezave

To spletno mesto lahko vsebuje povezave do storitev tretjih oseb, kot so spletna mesta, aplikacije ali oglasi (»povezave tretjih oseb«). Ko kliknete takšno povezavo, vas ne bomo opozorili, da ste zapustili naše spletno mesto.  Družba Corteva Agriscience™ ne nadzoruje povezav tretjih oseb in ne odgovarja zanje.  Te povezave tretjih oseb ponujamo le v informativne namene, jih pa ne pregledujemo, odobravamo, spremljamo, potrjujemo, ne jamčimo za njih in ne dajemo nobenih zagotovil v zvezi z njimi ali vsebino, izdelki ali storitvami, dostopnimi prek takšnih povezav.  Povezave tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost.

Od spletnih strani tretjih oseb do družbe Corteva

Če vzpostavite povezavo z enim od spletnih mest, morate upoštevati vse veljavne zakone.  Spletno mesto, ki vzpostavlja povezavo s spletnim mestom Corteva:

 • ne sme ustvarjati okvirjev ali okolja z obrobami okoli poljubne strani ali gradiva na spletnem mestu oziroma uporabljati drugih tehnik, ki kakor koli spremenijo vizualno podobo ali videz katere koli vsebine na spletnem mestu;
 • ne sme ustvarjati primerjav izdelkov ali storitev družbe Corteva Agriscience™ s konkurenčnimi izdelki ali storitvami;
 • ne sme podvojiti nobenega gradiva s tega spletnega mesta niti kakršnega koli logotipa ali blagovne znamke Corteva Agriscience™;
 • ne sme napačno predstaviti svojega razmerja z družbo Corteva Agriscience™;
 • ne sme na noben način nakazovati, da družba Corteva Agriscience ™ na kakršen koli način odobrava ali priporoča spletno mesto, storitve ali ponudbo izdelkov, ki so povezani z našim spletnim mestom;
 • ne sme dajati lažnega ali zavajajočega vtisa o družbi Corteva Agriscience™ ali kako drugače škoditi dobremu imenu, povezanem z imenom družbe Corteva Agriscience™ in njenimi blagovnimi znamkami;
 • ne sme vsebovati vsebine, ki bi jo bilo mogoče razlagati kot nasilno, grozilno, nadlegovalno, nepristojno ali žaljivo, pretirano surovo ali vsebino, ki krši ali bi druge spodbujala, naj kršijo veljavno zakonodajo; in
 • ne sme vsebovati vsebine, ki bi jo bilo mogoče razlagati kot nespodobno, pornografsko ali spolno nazorno.

Družba Corteva Agriscience™ lahko drugim spletnim mestom kadar koli po lastni presoji prekine dovoljenje za povezavo do svojih spletnih mest. V takem primeru se stranka, ki vzpostavlja povezave z našimi spletnimi mesti, strinja, da bo takoj odstranila vse povezave do naših spletnih mest.

Izjava o zavrnitvi jamstva in omejitvi odgovornosti

Naše spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost. Na tem spletnem mestu so lahko netočnosti ali napake, ki utegnejo vplivati na kakovost gradiva na spletnem mestu. Družba Corteva Agriscience™ gradiva na njem ni dala neodvisno preveriti ali overiti niti v celoti niti delno.  Corteva Agriscience™ ne jamči za točnost ali pravočasnost gradiva.  Družba Corteva Agriscience™ ne odgovarja za morebitne napake ali opustitve v gradivu, ne glede na to, ali ga je objavila družba Corteva Agriscience™ ali tretje osebe.

TO SPLETNO MESTO VAM JE NA VOLJO »KAKRŠNO JE« IN »KOT JE NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNIH KOLI GARANCIJ. DRUŽBA CORTEVA AGRISCIENCE™ ZASE IN MOREBITNE TRETJE OSEBE, KI OBLIKUJEJO GRADIVO, STORITVE ALI VSEBINO NA TEM SPLETNEM MESTU, NE DAJE ZAGOTOVIL ALI GARANCIJ V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM, VKLJUČNO (A NE OMEJENO NA) S KAKOVOSTJO, PRIMERNOSTJO, RESNIČNOSTJO, TOČNOSTJO ALI POPOLNOSTJO KATEREGA KOLI GRADIVA, INFORMACIJ, IZDELKOV ALI STORITEV NA TEM SPLETNEM MESTU. VSE DOLOČBE, ZAGOTOVILA IN GARANCIJE (IZRECNE, NAZNAČENE, ZAKONSKE ALI DRUGE, VKLJUČNO Z NAZNAČENO GARANCIJO PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE) SO S TEM ZAVRNJENE. CORTEVA AGRISCIENCE™  NE ODGOVARJA NITI VAM NITI NOBENI TRETJI OSEBI ZA MOREBITNO ŠKODO, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO, VENDAR NE OMEJENO NA NAŠTETO, KI BI IZHAJALA IZ STORITEV ALI BI BILA POVEZANA S STORITVAMI, VKLJUČNO Z (A NE OMEJENO NA) VAŠO UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA CORTEVA AGRISCIENCE™  VNAPREJ OPOZORJENA NA MOŽNOST NASTANKA TAKE ŠKODE.

Izjema za državljane EU: ČE STE REZIDENT V EVROPSKI UNIJI, DRUŽBA CORTEVA AGRISCIENCE™ NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE SVOJE ODGOVORNOSTI ZA SMRT ALI TELESNO POŠKODBO, KI BI NASTALA ZARADI MALOMARNOSTI.

Lokalna zakonodaja; nadzor izvoza

Družba Corteva Agriscience™ nadzira in upravlja to spletno mesto iz Združenih držav Amerike. Za gradivo in storitve na tem spletnem mestu v celoti veljajo zakoni in predpisi Združenih držav Amerike, ki občasno urejajo licence ter dostavo tehnologij in izdelkov v tujino, vključno z ameriškimi predpisi za nadzor izvoza in vso zakonodajo ali predpisi, ki so njihov pravni naslednik, in jih je izdalo Ministrstvo za trgovino ZDA, Uprava za mednarodno trgovino ali Urad za izvozna dovoljenja. Uporaba takšnega gradiva v nasprotju z zakonodajo ZDA je prepovedana. Nobenega gradiva in nobenih informacij, pridobljenih z uporabo spletnega mesta, ni dovoljeno pridobiti za, odposlati, prenesti ali ponovno izvoziti, neposredno ali posredno, v prepovedane države oziroma državljanom, za katere velja embargo, niti se jih ne sme uporabljati za jedrske dejavnosti, kemično ali biološko orožje ali projektile, razen če jih za takšne namene izrecno ne odobri vlada ZDA. Strogo morate upoštevati vse izvozne zakone ZDA in prevzemate izključno odgovornost za pridobitev dovoljenj za izvoz ali ponovni izvoz, če je to potrebno.

Če to spletno mesto uporabljate zunaj meja Združenih držav Amerike, ste odgovorni tudi za skladnost z veljavnimi lokalnimi zakoni, vključno z lokalnimi predpisi o izvozu in uvozu.

Spontane zamisli in povratne informacije

Da ne bi prihajalo do nesporazumov ali sporov, če bi se drugi izdelki, storitve, tehnologije, promocije, tržne strategije ali vsebine družbe Corteva Agriscience zdele podobne zamislim ali predlogom, ki jih ponuja družba Corteva, vas prosimo, da družbi Corteva Agriscience™ ne pošiljate nezaželenih zamisli, del, gradiv, predlogov, izdelkov ali njihovih izboljšav, procesov, tržnih strategij ali imen izdelkov (vse našteto v nadaljevanju imenovano »prispevki«).  Če bi se kljub temu odločili, da nam pošljete svoje prispevke, bodo zanje veljali naslednji pogoji:

 • družba Corteva Agriscience™ in njene podružnice niso dolžne skrbeti za zaupnost prejetih prispevkov in jih ne sprejemajo kot zaupne;
 • Corteva Agriscience™ in njene podružnice niso dolžne pregledati prispevkov ali odgovoriti pošiljatelju;
 • za poslani prispevek ne dobite nobenega plačila, dodelite pa družbi Corteva Agriscience™ vse pravice, pravno osnovo in pravice uporabe prispevka ter vse s tem povezane pravice intelektualne lastnine;
 • izjavljate, da ste pooblaščeni za pošiljanje prispevka in da sam prispevek ne krši nobene obveznosti, ki jo imate do sedanjega ali bivšega delodajalca oziroma katere koli druge stranke.

Po drugi strani pa v družbi Corteva Agriscience želimo slišati vaše mnenje o naših obstoječih izdelkih in poslovanju.  Kontaktne podatke za povratne informacije najdete na naslovu https://www.corteva.si/kontakt.html ali prek povezave za stik z nami na spletnem mestu. Vaši morebitni komentarji niso zaupni in družba Corteva Agriscience™ jih lahko uporablja brez omejitev.

Alternativno reševanje sporov

V primeru spora se stranki strinjata, da se čim bolj ali smiselno vzdržita pravdnega postopka ter najprej poiščeta in uporabita alternativne načine reševanja sporov, kot sta mediacija in arbitraža, ki ju vodi združenje American Arbitration Association v skladu z zakonom o trgovinski arbitraži.  Kraj arbitraže je Wilmington v državi Delaware, pri čemer se arbitražna odločba, ki jo sprejmejo arbitri, lahko uveljavlja na katerem koli pristojnem sodišču.  Spori v zvezi z uporabo omejenih licenc, povezanih z uporabo storitev ali v zvezi s pravicami intelektualne lastnine pogodbenic družbe Corteva, opredeljenih v nadaljevanju, proti uporabnikom storitev zaradi neplačila storitev, niso predmet tega razdelka.  Razen če drugače ne določa pravo zvezne države, bosta stranki reševali spore prek sodnega sistema le, če jih z alternativnimi metodami reševanja sporov ne bosta uspeli rešiti v razumnem roku.

Veljavno pravo in pristojni sodni kraj

Razen če drugače zahteva lokalna zakonodaja, ureja vse ukrepe, povezane s temi pogoji, zakonodaja države Delaware v Združenih državah Amerike, ne glede na določbe o izbiri ali navzkrižja med zakoni katere koli sodne pristojnosti. Strinjate se, da so za reševanje sporov, ki izhajajo iz teh pogojev ali so povezani z njimi in/ali vašo uporabo spletnega mesta, pristojna sodišča v zvezni državi Delaware.

Nepooblaščene dejavnosti

Prispevki, poslani na spletno mesto, ali nepooblaščena uporaba poljubnega gradiva na tem spletnem mestu lahko krši zakone o avtorskih pravicah, zakone o blagovnih znamkah, zakone o zasebnosti in obveščanju javnosti, določene komunikacijske akte in predpise ter druge veljavne zakone in predpise. Sami ste odgovorni za svoja dejanja ali dejanja morebitne druge osebe, ki uporablja vaše uporabniško ime in/ali geslo.

Odškodnina

Strinjate se, da boste družbo Corteva Agriscience™, njene matične družbe, podružnice in povezana podjetja ter njihove vodje, direktorje, zaposlene, zastopnike, predstavnike, partnerje in dajalce licenc (skupaj "pogodbenike Corteva") odškodovali in odvezali odgovornosti za morebitne izgube, stroške, odškodnine, obveznosti in izdatke, vključno z (a ne omejeno na) odvetniškimi honorarji in stroški obrambe, ki bi utegnili nastati v zvezi z zahtevki, bi izhajali iz zahtevkov ali bi nastali zaradi poskusa izogibanja zahtevkom v zvezi z: (a) vašo vsebino; (b) vašo zlorabo storitev; (c) vašo kršitvijo teh pogojev; ali (d) kršitvijo katerega koli veljavnega zakona ali predpisa oziroma pravic katere koli tretje osebe na podlagi vaše uporabe spletnega mesta ali storitev oziroma uporabe spletnega mesta ali storitev s strani katere koli osebe, ki bi uporabila vaše uporabniško ime in/ali geslo (vključno z vašim sodelovanjem pri objavi prispevkov, a ne omejeno na to).  Corteva Agriscience™ si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad kakršno koli zadevo, ki je sicer predmet vaše povrnitve škode, pri čemer boste z družbo Corteva v celoti sodelovali pri uveljavljanju razpoložljive obrambe. Ta določba ne zahteva, da povrnete škodo kateri koli od pogodbenic Corteva zaradi morebitne brezvestne komercialne prakse te pogodbenice ali za njeno malomarnost, goljufijo, prevaro, lažno obljubo, napačno predstavitev ali prikrivanje, utajo ali opustitev kakršnega koli bistvenega dejstva. Strinjate se, da določbe v tem razdelku veljajo tudi po ukinitvi vašega računa, prekinitvi veljavnosti te pogodbe ali prekinitvi vašega dostopa do storitev.

Elektronske komunikacije

Komunikacija med vami in družbo Corteva Agriscience™ poteka po elektronski poti: bodisi da obiščete storitve ali pošiljate družbi Corteva e-poštna sporočila bodisi da družba Corteva objavlja obvestila o storitvah ali komunicira z vami po e-pošti. Za namene te pogodbe (1) soglašate, da lahko družba Corteva Agriscience™ komunicira z vami v elektronski obliki; in (2) se strinjate, da imajo vsi pogoji, sporazumi, obvestila, razkritja ter druga sporočila in dokumenti, ki vam jih družba Corteva pošlje v elektronski obliki, enak pravni učinek, kot bi ga imela taka sporočila ali dokumenti, če bi bili poslani "v pisni obliki."

Celotna pogodba

Ta pogodba je končni, popolni in izključni dogovor pogodbenic glede vsebine te pogodbe ter nadomešča in združuje vse predhodne pogovore med pogodbenicama v zvezi s to temo.