Bizon

Uporablja se v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spicaventi)

Posevek

Pšešnica

ječmen

tritikala

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  diflufenikan 10 %, florasulam 0,375 %, penoksulam 1,5 %

 • Udobrena uporaba

  1 L/ha

 • Pakiranje

  1L

 • Uporaba

  ozimna žita

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.