Bizon

Uporablja se v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spicaventi)

Uporaba v/na:

Pšenica

ječmen

tritikala

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  diflufenikan – 100 g/L, florasulam – 3,75 g/L, penoksulam - 15 g/L

 • Registrirana uporaba

  GLAVNE UPORABE

  BIZON™ se uporablja v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spica-venti) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Pšenico, ječmen in tritikalo se tretira od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11-23). Rž se tretira od razvitega prvega do razvitega četrtega lista (BBCH 11-14).

  Najboljši učinek sredstva se doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med klitjem, do razvojne faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste. Pred uporabo v posevku rži se je glede občutljivosti določene sorte potrebno posvetovati z zastopnikom.

   

  MALE UPORABE

  BIZON™ se uporablja v piri za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca (Apera spica-venti) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretira se od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11-23). Najboljši učinek sredstva se doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med klitjem pa do razvoje faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste. »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva BIZON™ pri uporabi na navedeni gojeni rastlini ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva BIZON™ na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«

   

 • Pakiranje

  1 L, 5 L

 • Karenca

  Karenca za pšenico, ječmen, rž, tritikalo in piro je zagotovljena s časom uporabe.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.