Karathane Gold 350 EC

Preventivni, kurativni in eradikativni kontaktni fungicid za zatiranje pepelovk v vinogradništvu, na jagodah, bučah, kumarah, dinjah in lubenicah.

Posevek

vinska trta

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  meptil-dinokap 350 g

 • Udobrena uporaba

  0,5 - 0,6 L/ha 

 • Pakiranje

  100 mL, 1 in 5 L

 • Uporaba

  vinska trta

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.