Karathane Gold 350 EC

Preventivni, kurativni in eradikativni kontaktni fungicid za zatiranje pepelovk v vinogradništvu.

Uporaba v/na:

vinska trta

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  meptildinokap ‒ 350 g/L

 • Registrirana uporaba

  Karathane™ Gold 350 EC se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,5 do 0,6 L/ha (50-60 mL/100 L vode), pri porabi 400 do 1500 L vode na hektar.

  S sredstvom se tretira v fenološki fazi od tretjega razvitega lista do začetka zorenja (BBCH 13-81). Odmerek 0,5 L/ha se uporabi do vključno začetka cvetenja, odmerek 0,6 L/ha pa od polnega cvetenja dalje. Če se sredstvo uporablja preventivno, se tretiranja izvede v 7 do 10 dnevnih presledkih. Eradikativno in kurativno tretiranje se izvede v roku do 96 ur po nastopu pogojev za okužbo.

  S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni. Sredstva se ne sme uporabljati najmanj 1 mesec pred in po tretiranju z mineralnimi olji.

 • Pakiranje

  100 mL, 1 L

 • Karenca

  Karenca za vinsko in namizno grozdje je 21 dni.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.