Flexidor™

 • Herbicidi

Herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela pred vznikom. 

Posevek

Pšenica

Rabarbara

buče

hruške

jablana

jagode

ječmen

okrasne rastline

por

radič

travniki in pašniki

čebula

česen

šalotka

šparglji

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  izoksaben ‒ 500 g/L

 • Registrirana uporaba

   GLAVNE UPORABE

  FLEXIDOR se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela pred vznikom v:

  1. poru, gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo zgodaj po presaditvi, v razvojni fazi, ko je jasno viden drugi do četrti list (BBCH 12-14). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v  eni rastni sezoni.

  2. česnu in čebuli, gojenih na prostem, v odmerku največ 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od setve do razvojne faze, ko je jasno viden drugi list (BBCH 00-12). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

  3. ozimni pšenici in ozimnem ječmenu v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze po setvi do faze razvitih treh listov (BBCH 00-13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

  4. okrasnem drevju in grmičevju, pri gojenju na prostem, v odmerku  0,25 L/ha. Priporoča se tretiranje dobro ukoreninjenih rastlin.  Uporaba na sadikah se odsvetuje. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni,  samo v vrstah, na največ 50% celotne površine.

  5. jablanah v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne  faze mirovanja do faze konca cvetenja (BBCH 00-69). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 30% celotne površine.

  6. jagodah, gojenih na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze mirovanja do faze začetka oblikovanja stolonov (BBCH 00-41) oziroma 1-3 tedne po saditvi. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

  7. radiču vitlofu, gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze popolnoma razvitih kličnih listov do faze razvitih šestih listov (BBCH 10-16). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

  8. špargljih, gojenih na prostem, v odmerku  0,25 L/ha. Tretiranje se opravi pred vznikom špargljev in plevela. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 50% celotne površine.

   

  Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha.

   

  MALE UPORABE

  FLEXIDOR se kot manjša uporaba uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela pred vznikom na/v:

   

  1. hruškah v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze mirovanja do faze konca cvetenja (BBCH 00-69). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni,  samo v vrstah, na največ 30% celotne obdelovalne površine.

  2. šalotki, gojeni na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od setve do razvojne faze, ko je jasno viden drugi list (BBCH 00-12). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

  3. rabarbari, gojeni na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo v razvojni fazi mirovanja (BBCH 00). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 

  4. baldrijanu, gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po presajanju. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

  5. okrasnih čebulnicah in gomoljnicah ter okrasnih rastlinah z rizomi, gojenih na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po presaditvi na prosto. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

  6. okrasnih rastlinah enoletnicah, gojenih na prostem v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po presaditvi na prosto. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

  7. pašnikih v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo takoj po setvi trave (BBCH 00), na ustrezno pripravljeno in vlažno površino. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

  8. oljnih bučah v odmerku največ 0,75 L/ha. Priporoča se uporabo takoj po setvi in pred vznikom buč in plevela (BBCH 00) oziroma najpozneje 3 dni po setvi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 

  Praktični nasvet za zatiranje plevela v bučah:

  Pri zatiranju plevela v bučah lahko v odmerku 0,75 L/ha v primeru močnejših padavin po škropljenju pride do fitotoksičnosti na posevku. Zato za zatiranje plevela v bučah svetujemo kombinacijo Flexidorja in Centiuma najpozneje do 3 dni po setvi v odmerkih:

   

  1. Flexidor™ (0,25 L/ha) + Centium® 36 CS (0,25 L/ha) – na težjih tleh, v primeru sušnih razmer in če ne pričakujemo dežja kmalu po škropljenju.

  2. Flexidor™ (0,2 L/ha) + Centium® 36 CS (0,25 L/ha) – na lažjih tleh, v primeru mokrih  tal in če kmalu po škropljenju pričakujemo močnejše padavine.

  Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha.  

 • Pakiranje

  250 mL, 1 L

 • Karenca

  120 dni za vitlof, za oljne buče 114 dni, za šparglje 47 dni in za por 90 dni. Za ostale uporabe je karenca zagotovljena s časom uporabe. Za okrasne rastline karenca ni potrebna.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.