Lontrel™ 72SG

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v pšenici, ječmenu in ovsu, koruzi, oljni ogrščici, kapusnicah, sladkorni, krmni in rdeči pesi ter kot manjša uporaba v lanu, na travnikih in pašnikih ter okrasnih rastlinah.

Uporaba v/na:

Pšenica

Wheat (Triticum spp.)

brokoli

Broccoli (Brassica oleracea)

cvetača

Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)

ječmen

Barley (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

koleraba

Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes)

koruza

Corn (All Types) (Zea mays ssp. mays)

okrasne rastline

Ornamental Plants, Aquatic (various)

oves

Oat (Avena spp.)

pesa

sladkorna pesa

repa

Turnip (Brassica rapa ssp. rapa)

travniki in pašniki

Pasture, Grass (Various)

zelje

Cabbage (Brassica oleracea)

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  klopiralid ‒ 720 g/kg

 • Registrirana uporaba

  GLAVNE UPORABE

  Lontrel® 72SG se uporablja za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov:

  1. v pšenici, ječmenu in ovsu v odmerku 0,17 kg/ha, v razvojni fazi od začetka razraščanja, ko je zaznaven prvi stranski poganjek, do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja (BBCH 21-31);

  2.   v koruzi v odmerku 0,17 kg/ha, v razvojni fazi od razvitih 2 do 9 pravih listov (BBCH 12-19);

  3.   v oljni ogrščici v odmerku 0,17 kg/ha, v razvojni fazi, ko je prvi list razvit, do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), vendar, ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11-55); 

  4.   v glavnatem zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju in cvetači v odmerku 0,17 kg/ha, v razvojni  fazi od razvitega šestega pravega lista do razvitih devet ali več pravih listov (BBCH 16 -19),  vendar najpozneje 6 tednov pred spravilom;

  5. v sladkorni, krmni in rdeči pesi, podzemni kolerabi ter repi v odmerku 0,17 kg/ha, v razvojni fazi od vidnega drugega lista do faze, ko je devet listov razvitih (BBCH 12-19). 

  Sredstvo se uporablja pri priporočeni porabi vode 200-400 L/ha.

  MALE UPORABE

  LONTREL™ 72SG se uporablja za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov. Uporablja se:

  1.  v lanu v odmerku 0,17 kg/ha, preden so cvetni brsti vidni nad zelenim delom rastlin;

  2.  na travnikih in pašnikih v odmerku 0,17 kg/ha, najmanj 7 dni pred spravilom;

  3.  v okrasnih rastlinah v odmerku 0,17 kg/ha (1,7 g na 100 m2), samo z neposrednim tretiranjem na liste plevelov.

  »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva LONTREL 72SG pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva LONTREL™ 72SG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«

 • Pakiranje

  250 g 

 • Karenca

  Karenca za pšenico, ječmen, oves, koruzo, oljno ogrščico, glavnato zelje, brstični ohrovt, brokoli, cvetačo, sladkorno, krmno in rdečo peso, podzemno kolerabo, repo ter lan in okrasne rastline je zagotovljena s časom uporabe. Karenca za travnike za spravilo krme je 7 dni. Živini vstop na tretirano površino ni dovoljen najmanj 7 dni po tretiranju.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.