Belkar™ 

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici.

Uporaba v/na:

ozimna oljna ogrščica

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  halauksifen-metil ‒ 10 g/L, pikloram – 48 g/L

 • Registrirana uporaba

  BelkarTM se uporablja  v ozimni oljni ogrščici v času po vzniku plevela in oljne ogrščice za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela:

  a) v deljenem odmerku:

    - 0,25 L/ha pri porabi 200 do 400 L vode na ha. Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko sta dva lista razvita (BBCH 12), do fenološke faze, ko so razviti štirje listi (BBCH 14);

     - v primeru, da se ponovno pojavijo pleveli, se tretiranje ponovi v odmerku 0,25 L/ha, pri čemer naj bo minimalni presledek med tretiranjema 14 dni,

  ali

  b) v enkratnem odmerku 0,5 L na ha pri porabi 200 do 400 L vode na ha. Tretira se jeseni, od fenološke  faze, ko je šesti list razvit (BBCH 16), do fenološke faze, ko je osmi list razvit (BBCH 18).

 • Pakiranje

  1 L, 5 L

 • Karenca

  Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.