Belkar™ 

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici.

Posevek

ozimna oljna ogrščica

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  halauksifen metil 10 g/L (1,06 % w/w) + pikloram 48 g/L (5,10 % w/w)

 • Udobrena uporaba

  1 .v deljenem odmerku:

  ◾0,25 L na ha pri porabi 200 do 400 L vode na ha. Tretiramo jeseni, od fenološke faze, ko sta dva lista razvita (BBCH 12), do fenološke faze, ko so razviti štirje listi (BBCH 14);

  ◾v primeru, da se ponovno pojavijo pleveli, tretiranje ponovimo v odmerku 0,25 L na ha, pri čemer naj bo minimalni presledek med tretiranjema 14 dni, ali

  2. v enkratnem odmerku 0,5 L na ha pri porabi 200 do 400 L vode na ha. Tretiramo jeseni, od fenološke faze, ko je šesti list razvit (BBCH 16), do fenološke faze, ko je osmi list razvit (BBCH 18).

 • Pakiranje

  x L

 • Kolobarjenje

  ozimna oljna ogrščica

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.