GF-120

Insekticidna vaba za varstvo oljk pred oljčno muho.

Uporaba v/na:

oljke

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  spinosad (spinosin A+spinosin D) – 0,24 g/L

 • Registrirana uporaba

  Sredstvo GF –120 se uporablja kot insekticidna vaba z atraktantom na oljkah za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v odmerku 1-1,2 L na ha ob porabi 10-30 L vode na ha oziroma pri porabi 0,1 L škropilne brozge na drevo pri gostoti sajenja 300 dreves na hektar. Tretira se južno stran krošnje. Priporoča se tretiranje vseh dreves v nasadu, razen v primeru gostih nasadov, kjer se lahko tretira vsako drugo ali tretje drevo.

  Tretira se, ko so oljke v razvojni fazi, ko ima plod približno 50% končne velikosti - koščice pričnejo lignificirati - pokaže se odpornost na urez (BBCH 75). Čas tretiranja je treba prilagoditi tudi razvojni fazi škodljivca, zato je treba upoštevati napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Sredstvo je treba uporabiti pred odlaganjem jajčec na plodove. Nadaljnja tretiranja se opravi v časovnih razmikih od 7 do 12 dni. Tretiranje se ponovi v primeru povečanega pojava oljčne muhe ali v primeru večjih količin padavin (5-10 mm).

  S sredstvom se lahko v eni rastni sezoni na istem zemljišču tretira največ štiri krat. Pri tretiranju je priporočena velikost kapljic 4-6 mm.

 • Pakiranje

  100 mL, 1 L

 • Karenca

  Karenca za oljke je 7 dni.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.