IMG_inoculant_desktop_ASL_4920

11B91

Silirni dodatki

Za siliranje vlažnega zrnja in za siliranje storžev koruze. Edini dodatek za siliranje v Sloveniji, ki preprečuje gretje silaže iz vlažnega zrnja ali iz storžev. 

 

Prednosti uporabe uporabe 11B91: 

• Višja kvaliteta silaže, boljša kislinska sestava, nizek pH 

• Manjše izgube suhe snovi ob siliranju za min. 3 % 

• Višja aerobna stabilnost, manjše gretje 

• Manjše kvarjenje silaže (plesnenje) 

• Vsebuje "deklorinator"; možna uporaba klorirane vode 

• Ni koroziven in ni toksičen