IMG_inoculant_desktop_ASL_4920

11GFT

Silirni dodatki

Podoben način delovanja kot pri 11CFT s tem, da so izbrane bakterije, ki delujejo na travni silaži in prav tako režejo vlakninske vezi s pomočjo encima, ki ga ustvarjajo v silosu in s tem povečujejo krmno vrednost travne silaže. 

 

Prednosti uporabe 11GFT: 

• Hiter padec pH, kar je v začetku vrenja zelo pomembno 

• Opazno višja ješčnost v poskusih 

• Boljša aerobna stabilnost 52 ur v primerjavi s kontrolo 

• Višja energetska vrednost NEL 

• Višja prebavljivost vlaknine 

• Višja proizvodnost živali