4 Najdeni proizvodi

Ni izbranih proizvodov.

Izbrišite filtre in poskušajte ponovno.

PT200CL

Ozimna oljna ogrščica

Rekordni pridelki.

PT271

Ozimna oljna ogrščica

Izreden potencial rodnosti.

PX113

Ozimna oljna ogrščica

Polkratki hibrid s srednje rano zrelostjo.

PX128

Ozimna oljna ogrščica

Odličen v suši.