Verben™ 

Sistemični in kontaktni fungicid za zatiranje bolezni žit.

Etiketa

Posevek

Pšenica

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

ječmen

Barley (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

tritikala

Triticale (x Triticosecale spp.)

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  prokvinazid ‒ 50 g/L, protiokonazol ‒ 200 g/L

 • Registrirana uporaba

   VERBEN™ se uporablja preventivno:                                                                                      1. V ozimni in jari pšenici za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), rij iz rodu Puccinia (Puccinia spp.), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) v odmerku 1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih poganjkov, do faze polnega cvetenja, ko je zrelih 50% prašnikov (BBCH 25-65). Za preprečevanje okužbe ali zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) se priporoča uporaba do faze, ko je drugo kolence 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32).                                                                                                            2. V ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove rje (Puccinia hordei) v odmerku 1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih poganjkov, do faze konca nabrekanja listne nožnice, ko so vidne prve rese (BBCH 25-49).                                                                     3. V ozimni in jari tritikali za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), rij iz rodu Puccinia (Puccinia spp.), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) v odmerku 1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih poganjkov, do faze polnega cvetenja, ko je zrelih 50% prašnikov (BBCH 25-65). Za preprečevanje okužbe ali zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) se priporoča uporaba do faze, ko je drugo kolence 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32).                                     4. V ozimni in jari rži za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in rij iz rodu Puccinia (Puccinia spp.) v odmerku 1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze, ko je zaznavnih pet stranskih poganjkov, do faze konca nabrekanja listne nožnice, ko so vidne prve rese (BBCH 25- 49). Priporočena poraba vode je 150-400 L/ha.

 • Pakiranje

  1 L, 5 L

 • Karenca

  Karenca za pšenico, ječmen, tritikalo in rž je 35 dni.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.