Aliseo® Plus

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo

Posevek

koruza

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  dikamba 60,52 % + nikosulfuron 9,2 % + rimsulfuron 2,3 %

 • Udobrena uporaba

  350 - 440 g/ha

 • Pakiranje

  440 g

 • Uporaba

  koruza

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.