Aliseo® Plus

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo

Uporaba v/na:

koruza

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  dikamba – 605,2 g/kg, nikosulfuron – 92 g/kg, rimsulfuron – 23 g/kg

 • Registrirana uporaba

  ALISEO® PLUS se uporablja kot selektivni herbicid iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov in benzojske kisline za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in koruzi za silažo. Tretira se po vzniku koruze, ko ima koruza 2 do 6 razvitih listov (BBCH 12-16) v odmerku 350-440 g/ha ob uporabi 200 - 400 L vode na ha. Delovanje sredstva ALISEO® PLUS se izboljša z dodatkom ustreznega močila v odmerku, ki je predpisan za določeno močilo. Svetujemo uporabo močila Nu-film® P v odmerku 30 mL/100 L vode.

 • Pakiranje

  440 g

 • Karenca

  Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.