Corello™ DUO

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v ozimni pšenici, ozimni rži, tritikali in piri.

Uporaba v/na:

Pšenica

Wheat, winter

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

tritikala

Triticale (x Triticosecale spp.)

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  florasulam ‒ 14,2 g/kg, piroksulam ‒ 70,8 g/kg

 • Registrirana uporaba

  Corello™ DUO se uporablja v ozimni pšenici, ozimni rži, tritikali in piri v odmerku:

  - 265 g/ha za zatiranje naslednjih ozkolistnih plevelov: navadnega srakoperca (Apera spica-venti), ljuljk 

    (Lolium spp.) in samosevnega ovsa (Avena sp.);

  - 265 g/ha za zmanjševanje zapleveljenosti naslednjih ozkolistnih plevelov: njivskega lisičjega repa 

    (Alopecurus myosuroides), stoklas (Bromus spp.) in enoletne latovke (Poa annua);

  - 210 g/ha za zatiranje naslednjih enoletnih širokolistnih plevelov: bršljanovolistnega jetičnika (Veronica 

    hederaefolia), perzijskega jetičnika (Veronica persica), plezajoče lakote (Galium aparine) in poljskega 

    maka (Papaver rhoeas);

  - 170 g/ha za zatiranje naslednjih enoletnih širokolistnih plevelov: krvomočnice (Geranium sp.), kamilice 

    (Matricaria sp.), njivske gorjušice (Sinapis arvensis), navadne zvezdice (Stellaria media) in njivske 

    vijolice (Viola arvensis).

  S sredstvom se tretira po vzniku posevka, spomladi, od razvojne faze začetka razraščanja (BBCH 21) do faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja (BBCH 31). Sredstvo se mora uporabiti v kombinaciji z ustreznim močilom (npr. Nu-film® P v odmerku 30 mL/100 L vode). Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha. 

 • Pakiranje

  400 g

 • Karenca

  Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.