Delegate 250 WG

Moderni insekticid za zatiranje škodljivcev na pečkarjih, koščičarjih in oljkah.

Uporaba v/na:

breskve

hruške

jablana

kutina

nektarine

oljke

slive

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  spinetoram – 250 g/kg

 • Registrirana uporaba

  DELEGATE™ 250 WG se uporablja:

  1.         Na jablanah, hruškah, kutini in našijih za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella - CARPPO) pomonella- CARPPO), breskovega zavijača (Cydia molesta - LASPMO), pasastega sadnega lupinarja (Pandemis heparana - PANDHE), sadnega zavijača (Adoxophyes orana - ADXPFA in Argyrotaenia pulchellana – ARGTPU) v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko so plodiči večji od 10 mm (BBCH 71) in do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat.

  2.         Na hruškah za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri - PSYLPI) v odmerku 0,3 kg na ha za zatiranje druge generacije po napovedih opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Tretiramo po cvetenju. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat;

  3.         Na breskvah, nektarinah in marelicah za zatiranje breskovega zavijača (Cydia molesta-LASPMO), breskovega molja (Anarsia lineatella - ANARLI) in cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis – FRANOC) v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko plodiči odpadajo po cvetenju (BBCH 71) in do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat.

  4.         Na slivah in češpljah za zatiranje češpljevega zavijača (Cydia funebrana - LASPFU) in sadnega zavijača (Adoxophyes orana - ADXPFA) v odmerku 0,3 kg na ha, ob porabi 400-1000 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, ko plodiči odpadajo po cvetenju (BBCH 71) in do fenološke faze, ko so plodiči primerni za pobiranje (BBCH 87), vendar najkasneje 7 dni pred obiranjem. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat.

   

  5.         Na oljkah za zatiranje oljčnega molja (Prays oleae - PRAYOL) v odmerku 0,075 kg na ha, ob porabi 1000 do 1500 L vode na ha. Tretiramo v času, ko se pojavi druga generacija oljčnega molja (karpofagn ageneracija), ki dela škodo na plodičih oz. na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin, pri čemer moramo upoštevati karenco 21  dni. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo dvakrat v razmiku najmanj 28 dni.

 • Pakiranje

  1 kg

 • Karenca

  Karenca za jablane, hruške, kutine, našije, breskve, nektarine, marelice, slive in češplje je 7 dni, za oljke 21 dni.

  DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je delavcem dovoljen 48 ur po tretiranju.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.