Delegate 250 WG

Moderni insekticid za zatiranje škodljivcev na pečkarjih, koščičarjih in oljkah.

Posevek

breskve

hruške

jablana

kutina

nektarine

oljke

slive

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  spinetoram 250 g/kg (25 5 w/w)

 • Udobrena uporaba

  0,075 kg/ha oljka; 0,3 kg/ha vse ostalo

 • Pakiranje

  100 G

 • Uporaba

  breskev, hruška, jablana, marelica, nashi (japonska hruška) , navadna kutina, nektarina, oljka, sliva, češplja

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.