Esteron

Selektivni herbicid za zatiranje eno in večletnih širokolistnih plevelov v žitih, koruzi, travnikih in pašnikih

Uporaba v/na:

Pšenica

ječmen

koruza

trava

tritikala

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  2,4-D 2-EHE – 905 g/L

 • Registrirana uporaba

  ESTERON™ se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela:

  1.  v ozimni in jari pšenici, ječmenu ter tritikali v odmerku 0,75 do 1 L/ha v fenološki fazi od konca razraščanja (zaznavna dva stranska poganjka) do drugega vidnega kolenca (BBCH 22-32);

  2.  v koruzi v odmerku 1 L/ha v fenološki fazi od 4 do 6 listov koruze (BBCH 14-16);

  3.  na pašnikih in travnikih spomladi v fenološki fazi od razraščanja do stopnje zastavičarja (BBCH 21-39) v odmerku 1 L/ha.

  Priporočena poraba vode ob tretiranju je 200-400 L na ha.   

 • Pakiranje

  1 L

 • Karenca

  Karenca za pšenico, ječmen in tritikalo ter koruzo je zagotovljena s časom uporabe. Karenca za travnike in pašnike je 28 dni.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.