Esteron

Selektivni herbicid za zatiranje eno in večletnih širokolistnih plevelov v žitih, koruzi, travnikih in pašnikih

Posevek

Pšešnica

ječmen

koruza

trava

tritikala

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  2,4--D 2--EHE 905 g/L

 • Udobrena uporaba

  0,75 - 1,0 L/ha ozimna jara žita;  0,6 - 1,0 L/ha koruza;                  1 L/ha pašniki in travniki                     

 • Pakiranje

  1 L

 • Uporaba

  ozimna in jara žita, koruza, pašniki in travniki

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.