Mustang 306 SE

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi.

Posevek

Pšešnica

ječmen

koruza

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  florasulam (6,25 g/L) + 2,4-D EHE (452,42 g/L)

 • Udobrena uporaba

  0,4 - 0,6 l/ha pšenica, ječmen); 0,5 - 0,6 l/ha koruza

 • Pakiranje

  200 ml,  1 L, 5 L, 20 L

 • Uporaba

  jara pšenica, jari ječmen, koruza, navadna pšenica, ozimni ječmen

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.