Mustang 306 SE

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi.

Uporaba v/na:

Pšenica

ječmen

koruza

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  2,4-D 2-EHE ‒ 452,42 g/L; florasulam – 62,5 g/L

 • Registrirana uporaba

  MUSTANG™ 306 SE se uporablja v:

  1.  v ozimni in jari pšenici ali ječmenu za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela kot so metlike  (Chenopodium spp.), dresni (Polygonum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), navadna kurja črevca (Anagallis arvensis), prava kamilica (Matricaria chamomilla), plezajočalakota (Galium aparine), pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom  (Veronica persica) ter za zmanjšanje zapleveljenosti z večletnim širokolistnim plevelom kot so njivski osat (Cirsium arvense), njivski slak (Convolvulus arvensis) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,4 do 0,6 L/ha v stadiju od začetka razraščanja do prvega kolenca (fenofaza 21-31 BBCH), ko ima enoleten širokolisten plevel 2-6 listov.

  2.  v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje širokolistnega plevela kot so metlike (Chenopodium spp.), dresni (Polygonum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), navadna kurja črevca (Anagallis arvensis), prava kamilica (Matricaria chamomilla), plezajoča lakota (Gallium aparine), pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom (Veronica persica) ter z večletnim širokolistnim plevelom kot sta njivski osat (Cirsium arvense), njivski slak (Convolvulus arvensis) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,5 do 0,6 L/ha v stadiju 4-5 popolnoma razvitih listov koruze.

  Priporočena poraba vode: 200-400 L vode na ha. Sredstvo se lahko na isti površini uporabi le enkrat v eni rastni sezoni. MUSTANG™ 306 SE se meša s fungicidi, insekticidi, herbicidi na osnovi derivatov sečnine, foliarnimi gnojili in regulatorji rasti.

 • Pakiranje

  200 mL, 1 L, 5 L

 • Karenca

  Karenca za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen ter koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.