Mustang™ Forte

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih.

Uporaba v/na:

Pšenica

ječmen

koruza

Corn

oves

oves (Avena saltiva)

Rye

tritikala

Triticale, Spring (x Triticosecale spp.)

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  2,4-D ‒ 180 g/L; aminopiralid – 10 g/L; florasulam – 5 g/L

 • Registrirana uporaba

  MUSTANG™ FORTE se uporablja po vzniku posevka za zatiranje širokolistnega plevela:

  1.  v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni tritikali in ozimni rži v odmerku 1 L/ha, v fenološki fazi od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32), ko ima enoletni širokolistni plevel 2-6 listov.

  Sredstvo v odmerku 1 L/ha:

  - odlično zatira naslednje plevele (95-100 % učinkovitost): bela metlika (Chenopodium album), njivska  pasja kamilica (Anthemis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), navadna zvezdica (Stellaria media),  kamilice (Matricaria sp.), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), ogrščica (Brassica napus subsp. napus), pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), divja vijolica (Viola tricolor);

  - dobro zatira naslednje plevele (85-94,9 % učinkovitost): plezajoča lakota (Galium aparine), navadni  plešec (Capsella bursa-pastoris), orientalska ostrožnica (Consolida orientalis), žabji koprc (Descurainia sophia), navadna sončnica (Helianthus annuus), njivska vijolica (Viola arvensis), njivski osat (Cirsium arvense), njivska spominčica (Myosotis arvensis);

  - delno zatira naslednji plevel (70-84,9 % učinkovitost): rosnice (Fumaria spp.).

  2.  v jari pšenici, jarem ječmenu in ovsu v odmerku 0,8 L/ha, od fenološke faze, ko so trije listi razviti, do prvega kolenca (BBCH 13-32), ko ima enoletni širokolistni plevel 2-6 listov.

  Sredstvo v odmerku 0,8 L/ha:

  - dobro zatira naslednje plevele (85-94,9 % učinkovitost): plezajoča lakota (Galium aparine), kamilice (Matricaria sp.), navadna zvezdica (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense);

  - delno zatira naslednje plevele (70-84,9 % učinkovitost): bela metlika (Chenopodium album), njivski  osat (Cirsium arvense), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), divja vijolica (Viola tricolor).

  Priporočena poraba vode: 200-400 L vode na ha.

 • Pakiranje

  1 L, 5 L

 • Karenca

  Za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen, tritikalo, rž, oves je karenca 60 dni. Karenca za rastline, ki se bodo uporabile kot krma za živali, je 60 dni.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.