Mustang™ Forte

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih.

Posevek

Pšešnica

ječmen

oves

tritikala

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  florasulam 5 g/L+2,4-D, EHE 180 g/L+aminopiralid 10 g

 • Udobrena uporaba

  V ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni tritikali in ozimni rži v odmerku 1L/ha, v fenološki fazi od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32), ko ima enoletni širokolistni plevel 2-6 listov.                             

  V jari pšenici, jarem ječmenu in ovsu v odmerku 0,8 L/ha, od fenološke faze, ko so trije listi raviti, do prvega kolenca (BBCH 13-32), ko ima enoletni širokolistni plevel 2-6 listov.

 • Pakiranje

  1 L

 • Uporaba

  ozimna pšenica, ozimni ječmen, ozimna tritikala, ozimna rž, jara pšenica, jari ječmen, oves

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.