Quelex™ 

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimni pšenici, ječmenu, tritikali, rži in piri po vzniku posevka in plevelov.

Uporaba v/na:

Pšenica

Wheat (Triticum spp.)

ječmen

Barley (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

tritikala

Triticale (x Triticosecale spp.)

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  florasulam ‒ 100 g/kg, halauksifen-metil – 104,2 g/kg

 • Registrirana uporaba

  Quelex™ se uporablja: 

  1.  v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni tritikali, ozimni rži in piri za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku posevka v odmerku 37,5 g na ha (0,0375 kg/ha). Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko je 1. list razvit, do konca razraščanja (BBCH 11-29); 

  2.  v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni tritikali, ozimni rži in piri v odmerku 50 g na ha (0,05 kg/ha). Tretira se spomladi, od fenološke faze začetnega razraščanja do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem (BBCH 21-32); 

  3.  v jari pšenici in jarem ječmenu v odmerku 50 g na ha (0,05 kg/ha). Tretira se spomladi, od fenološke faze začetnega razraščanja do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem (BBCH 21-32). 

  Priporočena poraba vode je 100 do 400 L na ha. Za boljše delovanje se sredstvu doda močilo v skladu z napotki imetnika registracije. Svetujemo uporabo močila Nu-film® P v odmerku 30 mL/100 L vode.

 • Pakiranje

  100 g

 • Karenca

  Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.