Radiant™ 120 SC

Kontaktni insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivih gosenic na trti za pridelavo vinskega grozdja.

Uporaba v/na:

vinska trta

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  spinetoram – 120 g/L

 • Registrirana uporaba

  1. Na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), listnega zavijača na trti (Argyrotaenia ljungiana  (pulchellana)) in vinsko mušico (Drosophila melanogaster) v odmerku 0,35 L na ha, ob porabi 80-400 L  vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi, od odpiranja brsta (BBCH 09) in do fenološke faze, ko so socvetja popolnoma razvita (BBCH 59); ali v fenofazi, ko nastanejo plodiči (BBCH 71) do fenološke faze, ko so jagode primerne za trgatev (BBCH 89), oziroma do 7 dni pred trgatvijo. V eni rastni sezoni ga lahko  uporabimo enkrat.

  2.   Za zatiranje trtnega resarja (Drepanothrips reuteri), cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) in trsnega sukača (Sparganothis pilleriana) v odmerku 0,3 L/ha ob porabi 80-400 L vode na ha. Tretiramo v fenološki fazi od odpiranja brsta (BBCH 09) do fenološke faze, ko so socvetja popolnoma razvita (BBCH 59); ali v fenofazi, ko nastanejo plodiči (BBCH 71) do fenološke faze, ko so jagode primerne za trgatev (BBCH 89), oziroma do 7 dni pred trgatvijo. V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat.

 • Pakiranje

  250 mL

 • Karenca

  Karenca za grozdje je 7 dni.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.