Starane Forte

Namenjen je za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst trajnega širokolistnega plevela.

Posevek

Pšešnica

ječmen

koruza

mnogocvetna ljuljka

oves

trava

tritikala

čebula

česen

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  333 g/L + Fluroksipir - 1 MHE

 • Udobrena uporaba

  0,3 L/ha čebula, česen, šalotka  0,54 L/ha ostalo

 • Pakiranje

  1 L, 200 ml

 • Uporaba

  pšenica, ječmen, koruza, oves, pašniki, travniki, tritikala

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.