Starane Forte

Namenjen je za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst trajnega širokolistnega plevela.

Uporaba v/na:

Pšenica

ječmen

koruza

mnogocvetna ljuljka

oves

trava

tritikala

čebula

česen

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  fluroksipir – 333 g/L

 • Registrirana uporaba

  GLAVNE UPORABE

   STARANE™ FORTE se uporablja kot herbicid za zatiranje:

  1. enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela:

  - v žitih (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, oves, rž, tritikala in pira) v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2). Tretira se od razvojne faze začetek razraščanja: prvi stranski poganjek zaznaven, do razvojne faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem (BBCH 21-32);

  - v koruzi (za pridelavo zrnja in silaže) v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2). Tretira se v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih dva do šest listov (BBCH 12-16). Njivski slak (Convolvulus arvensis) se lahko tretira tudi točkovno v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2), ko je koruza visoka 30 do 100 cm ob obvezni uporabi ščitnika;

  - v sladki koruzi v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2). Tretira se v razvojni fazi, ko ima sladka koruza razvitih dva do šest listov (BBCH 12-16). Njivski slak (Convolvulus arvensis) se lahko tretira tudi točkovno v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2), ko je koruza visoka 30 do 100 cm ob obvezni uporabi ščitnika;

  2. enoletnega širokolistnega plevela:

  - na travnikih in pašnikih v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2) v času od marca do septembra ob upoštevanju omejitev, navedenih v točki opozorila;

  - v ljuljki za pridelavo semena v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2) v času od marca do septembra ob upoštevanju omejitev, navedenih v točki opozorila;

  ‒ na železniških površinah, na srednjem ločilnem pasu avtoceste ali hitre ceste ter v širini do 1,5 metra  na bankini avtoceste ali hitre ceste, in na opuščenih ali neobdelanih kmetijskih zemljiščih v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2 ) v času od marca do septembra ob upoštevanju omejitev, navedenih v točki opozorila.

  Sredstvo se uporablja ob porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2). Pri temperaturah zraka pod 15 °C se priporoča uporabo močila.

  SPEKTER DELOVANJA

  - sredstvo zatira: plezajočo lakoto (Galium aparine), navadno zvezdico (Stellaria media), breskovo dresen (Polygonum convolvulus), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora) in njivski slak (Convolvulus arvensis);

  - sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim plotnim slakom (Calystegia sepium).

  MALE UPORABE

  STARANE™ FORTE se uporablja kot herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela:

  - v čebuli, šalotki in česnu v odmerku 0,3 L/ha (3 mL na 100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je prvi list (> 3 cm) jasno viden, do razvojne faze petega lista (> 3 cm) (BBCH 11-15). Tretiranje lahko povzroči zvijanje listov, vendar nima vpliva na razvoj in pridelek čebule, šalotke in česna. »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS STARANE™ FORTE pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS STARANE FORTE na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«

 • Pakiranje

  200 mL, 1 L

 • Karenca

  Na travnikih in pašnikih 7 dni za košnjo, siliranje in pašo. Za ostale uporabe je zagotovljena s časom ali načinom uporabe.

  Delovna karenca: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.