Systhane 20 EW

Kontaktni preventivni in kurativni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni.

Posevek

Pepino

buče

hmelj

jagode

jajčevec

kumare

okrasne rastline

paprika

ribez

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  miklobutanil 200 g/L (19,4 % w/w)

 • Udobrena uporaba

  0,14 L/ha vinska trta; 0,15 L/ha bučke, buče, kumare, paprika, jajčevci, pepin; 0,3 L/ha jagode; 0,225 L/ha ribez; 0,375 L/ha okrasne rastline      

 • Pakiranje

  1 L

 • Uporaba

  buča, bučka, hmelj, jagoda, jajčevec, kumare, kumare za vlaganje, okrasne rastline, paprika, pepino, ribez, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.