Systhane 20 EW

Kontaktni preventivni in kurativni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni.

 

Zaloge sredstva v uporabi do 30. 11. 2022!

Uporaba v/na:

Pepino

buče

hmelj

jagode

jajčevec

kumare

okrasne rastline

paprika

ribez

vinska trta

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  miklobutanil – 200 g/L

 • Registrirana uporaba

  GLAVNE UPORABE

  Systhane™ 20 EW se uporablja:

  1.  na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) in črne grozdne gnilobe (Guignardia bidwellii) v odmerku 0,14 L/ha (1,4 mL/100 m2), pri porabi 400 – 1000 L vode na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze pričetka cvetenja (BBCH 60) do začetka zorenja (BBCH 81). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni.

  2.  na jagodah na prostem in v zaščitenih prostorih za omejevanje okužbe z jagodno pepelovko (Sphaerotheca macularis) v odmerku 0,3 L/ha (3 mL/100 m2) v zaščitenih prostorih, pri porabi 400-800 L vode na ha (4-8 L/100 m2) oziroma v odmerku 0,5 L/ha (5 mL/100 m2) pri gojenju na prostem, pri porabi 400 – 800 L vode na ha (4-8 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze prvega niza cvetov na dnu rozete (BBCH 55) do odmiranja starih in kodranja novih listov (BBCH 93). Prvo tretiranje se opravi  ob nastopu pogojev za pojav bolezni. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi pri uporabi v zaščitenih prostorih oziroma največ 2 krat pri uporabi na prostem. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni pri uporabi na prostem oziroma najmanj 7 dni pri uporabi v zaščitenih prostorih.

  3.  na paprikah, jajčevcih in na pepinu (hruškasti meloni) v zaščitenih prostorih za zatiranje paradižnikove pepelovke (Leveillula taurica) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2), pri porabi 400-1000 L vode na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih več listov (BBCH 13), do faze, ko plodovi v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 7 dni.

  4.  na bučkah, kumarah in kumaricah na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pepelovk (Erysiphe spp., Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2), pri porabi 400-1000 L vode na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih več listov (BBCH 13) do faze, ko plodovi v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi pri uporabi v zaščitenih prostorih oziroma največ 4 krat pri uporabi na prostem. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni pri uporabi na prostem oziroma najmanj 7 dni pri uporabi v zaščitenih prostorih.

  5.  na bučah (razen oljnih buč) na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pepelovk (Erysiphe spp., Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 0,15 L/ha (1,5 mL/100 m2), pri porabi 400-1000 L vode na ha (4-10 L/100 m2). Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih več listov (BBCH 13), do faze, ko plodovi v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi pri uporabi v zaščitenih prostorih oziroma največ 4 krat pri uporabi na prostem. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni.

  6.  na ribezu (beli, rdeči, črni) za omejevanje okužbe z ameriško kosmuljevo pepelovko (Sphaerotheca mors-uvae) v odmerku 0,225 L/ha (2,25 mL/100 m2), pri porabi 400-1000 L vode na ha (4-10 L/100 m2), presledek med tretiranji je najmanj 11 dni. Tretira se od fenološke faze, ko je razvitih več listov (BBCH 13), do faze, ko plodovi v 70 % dosežejo želeno barvo (BBCH 87). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 11 dni.

  7.  na enoletnih okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih za omejevanje okužb z belo krizantemino rjo (Puccinia horiana) v odmerku 0,375 L/ha (3,75 mL/100 m2), pri porabi do 1000 L vode na ha (10 L/100 m2). S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko so razviti 3 listi, dalje (od BBCH 13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni.

  8.  na okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih za omejevanje okužbe z rjami (Puccinia, Uromyces, Phragmidium) in pepelovk (Erysiphaceae) v odmerku 0,375 L/ha (3,75 mL/100 m2), pri porabi do 1000 L vode ha (10 L/100 m2). S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko so razviti 3 listi, dalje (od BBCH 13). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo najmanj 10 dni.

  Opozorilo: Sredstva se zaradi možnega pojava fitotoksičnosti ne sme uporabljati na vrtnicah.

  MALA UPORABA

  Systhane™ 20 EW se uporablja na hmelju za zatiranje hmeljeve pepelovke (Sphaerotheca macularis) v najvišjem odmerku 0,5 L/ha. S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko so brsti socvetja povečani, naprej (od BBCH 55) oziroma na podlagi napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Poraba vode je odvisna od vrste naprav za nanašanje in časa nanašanja ter znaša do 2400 L vode na ha (300-400 L/višinski meter trte/ha). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi. Presledek med tretiranji naj bo 10-14 dni. »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Systhane™ 20 EW pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva SYSTHANE 20 EW na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.

 • Pakiranje

  50 mL, 1 L, 5 L

 • Karenca

  Karenca za za jagode v zaščitenih prostorih, jajčevce, pepino, papriko, bučke, kumare in kumarice je 3 dni; za buče je 7 dni; za grozdje, jagode na prostem, ribez in hmelj je 14 dni; za okrasne rastline karenca ni potrebna.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.