Trajnostno kmetijstvo

Cilji za trajnostni razvoj

Izboljšanje kakovosti življenja in celotnega planeta

Corteva Agriscience se zavzema za spodbujanje trajnostnega kmetijstva z namenom, da bi izboljšali kakovost življenja in celotnega planeta za naslednje generacije. Zastavili smo si 14 ciljev, ki jih nameravamo doseči do leta 2030, in z njimi bomo povečali odpornost globalnega sistema preskrbe s hrano.

Cilji za trajnostni razvoj

Cilji v dobro kmetov

Naši cilji do leta 2030

Zastavili smo si cilje, ki bodo kmetom izboljšali možnosti preživljanja in delovanja, obenem pa ohranjali vire in vzdrževali zemljišča. Naše 10-letne zaveze bodo omogočile orodja in usposabljanje za izboljšanje stabilnosti donosa, optimiziranje vložkov in izboljšanje odpornosti na podnebne spremembe.

Zagotavljanje usposabljanja za kmete

Zagotavljanje usposabljanja za 25 milijonov kmetov glede zdravja tal, upravljanja hranil in vode ter najboljših praks na področju storilnosti do leta 2030.

Širimo načine, kako kmetom posredujemo informacije o najnovejših dosežkih in tehnologiji.

Izboljšanje kakovosti življenja malih kmetov

Izboljšanje storilnosti ter povečanje prihodkov in trajnostnih kmetijskih praks za skupaj 500 milijonov malih kmetov do leta 2030.

Do 80 odstotkov preskrbe s hrano v Aziji in podsaharski Afriki zagotovijo mali kmeti. Zadali smo si nalogo, da jim omogočimo dostop do orodja, rešitev in agronomske podpore.

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in hkratno povečanje pridelka

Kmetom omogočiti trajnostno povečanje pridelka za 20 odstotkov, ob tem pa emisije toplogrednih plinov znotraj poljedelskih sistemov zmanjšati za 20 odstotkov v primerjavi z letom 2020.

Zagotavljamo najboljše prakse in inovacije za večjo storilnost ter hkrati skrbimo za naš planet.

Cilji za trajnostni razvoj

Cilji v dobro zemljišč

Naši cilji do leta 2030

Predani smo zaščiti zemljišč in pridelkov ter dolgotrajnemu uspehu kmetijske panoge. Zavedamo se, da so zdravje tal in vode ter biotska raznovrstnost medsebojno povezani pri zagotavljanju prednosti za preskrbo z zadostnimi količinami hrane po dostopnih cenah.

Boljše zdravje tal

Izboljšanje zdravja tal na 30 milijonih hektarjev do leta 2030.

Zagotovili bomo orodja in inovacije za izboljšanje zdravja tal, da se poveča možnost preživetja pridelkov med vremenskimi nestanovitnostmi, izboljšanje kakovosti vode in zraka ter podporo habitatom, ki dobro uspevajo.

Napredno upravljanje vod

Do leta 2030 bomo pospešeno izboljševali učinkovitost uporabe dušika na kmetijskih zemljiščih po vsem svetu. Prizadevali si bomo za zmanjšanje porabe vode in izboljšanje donosa na 2,5 milijona hektarjev kmetijskih zemljišč za pridelavo semen in zemljišč, ki jih pesti pomanjkanje vode, do leta 2030 v primerjavi z letom 2020.

Če se dušik uporablja učinkovito, rastline bolje rastejo, naravni viri v okolici pa so zaščiteni. Naši stabilizatorji dušika uporabljajo napredno tehnologijo za povečanje učinkovitosti uporabe dušika. Izvedli bomo tudi strategije za izboljšanje učinkovitosti uporabe vode na območjih, kjer je primanjkuje.

Povečanje biotske raznovrstnosti

Do leta 2030 bomo povečevali biotsko raznovrstnost na več kot 10 milijonih hektarjev pašnikov in naravnih ekosistemov po vsem svetu, in sicer s trajnostnimi praksami upravljanja in ohranjanjem habitatov.

Biotska raznovrstnost je osnova kmetijstva in sistemov preskrbe s hrano. Snujemo partnerstva za širitev ustvarjanja habitatov in razvijamo nove tehnologije za upravljanje zemljišč.

Cilji za trajnostni razvoj

Cilji v dobro naših skupnosti

Naši cilji do leta 2030

Kmetijskim skupnostim pomagamo, da uspevajo, z ozaveščanjem svojih strank in sodelavcev v kmetijstvu, pa tudi skupnosti, kjer živimo in delamo. Predani smo podpiranju in varovanju ljudi po celotnem sistemu preskrbe s hrano in širši kmetijski skupnosti.

Varovanje zaposlenih

Izboljšanje zdravja tal na 30 milijonih hektarjev do leta 2030.

Ščitimo zdravje in varnost ljudi v naših obratih in tistih, ki delajo v kmetijstvu.

Kmetijstvo se uvršča med najbolj nevarne panoge na svetu. V podporo kmetom moramo zagotoviti, da bo kmetijska delovna sila varna in zdrava.

Krepitev položaja žensk, spodbujanje mladih in vključevanje skupnosti

Krepitev položaja žensk, spodbujanje mladih in vključevanje skupnosti v vseh skupnostih po svetu, kjer kot družba delujemo, in v vseh državah, kjer poslujemo, vse to do leta 2030.

Prepričani smo, da imajo kmetijske skupnosti koristi od gospodarskih priložnosti in socialne vključenosti za vse. S programom Corteva Grows širimo lokalni doseg po vsem svetu.

Milijon prostovoljnih ur

Do leta 2030 bomo ponudili milijon ur zaposlenih pri družbi Corteva v podporo ljudem in skupnostim po vsem svetu.

Več kot 20.000 naših zaposlenih je mogočna pozitivna sila, ki je v pomoč drugim in širši kmetijski skupnosti. S programom Corteva Grows omogočamo več lokalnih prostovoljskih priložnosti.

Povečanje preglednosti dobavne verige

Preglednost dobavne verige od kmetov do potrošnikov bomo povečevali z učinkovito uporabo digitalnih orodij, ki kmetom omogočajo ustvarjanje dodatne vrednosti z zagotavljanjem preglednosti na kmetijskih trgih, v sistemih preskrbe s hrano in skupnostih.

Preglednost je bistvena za trajnost. Potrošniki in zainteresirane strani si danes bolj kot kdaj koli prej želijo vedeti, kako je pridelana hrana. Z digitalnimi orodji kmetom pomagamo pri sledenju podatkom in njihovem deljenju z drugimi.

Cilji za trajnostni razvoj

Cilji v dobro naših dejavnosti

Naši cilji do leta 2030

Prizadevamo si povečati trajnost naših dejavnosti in rešitev, ki jih zagotavljamo kmetom. Naše 10-letne zaveze vključujejo trajnostno uvajanje novosti, vzpostavljanje podnebne strategije, uporabo samo trajnostne embalaže in izboljšanje prizadevanj za trajnost naših obratov.

Poziv k trajnostnim merilom za nove izdelke

Vsak nov izdelek družbe Corteva Agriscience bo do leta 2025 izpolnil trajnostna merila.

Preobrazba in inovacije v našem kmetijskem sistemu so bistvene, če se želimo uspešno soočiti s prihodnjimi izzivi. Zato bo vsak nov koncept za izdelke, ki ga razvijemo, izpolnjeval posebna merila za trajnost, preden se pomakne naprej v našem sistemu inovacij za izdelke.

Upravljanje emisij toplogrednih plinov (TGP)

Vzpostavitev lastne podnebne strategije za izpuste obsega 1, 2 in 3, vključno z ustreznimi cilji za zmanjšanje do 1. junija 2021.

Lahko smo zgled v prizadevanjih za blažitev podnebnih sprememb, tako da se osredotočimo na obnovljive in učinkovite vire energije ter vzpostavimo 10-letni načrt za zmanjšanje izpustov.

Izpusti obsega 1 prihajajo iz virov, ki jih ima naša družba v lasti ali jih upravlja. Med izpuste obsega 2 štejejo izpusti TGP iz proizvodnje kupljene električne energije, ki jo porabi družba. Izpusti obsega 3 so posledica dejavnosti družbe, izhajajo pa iz virov, ki jih naša družba nima v lasti ali jih ne nadzoruje. Več o standardih za izpuste lahko preberete na spletnem mestu https://ghgprotocol.org/.

Uporaba samo trajnostne embalaže

Vsa embalaža bo do leta 2030 iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati.

Trajnostna embalaža zmanjšuje skupno uporabo plastike in kopičenje odpadkov. Razvijamo nove postopke in tehnologije, ki bodo omogočili, da bo vso embalažo mogoče znova uporabiti oziroma reciklirati.

Povečanje prizadevanj za trajnost obratov

Prizadevamo si, da bi vsak obrat družbe Corteva Agriscience deloval bolj trajnostno, in sicer z zmanjševanjem količine odpadkov, zaščito vode in povečanjem biotske raznovrstnosti.

Prizadevamo si za odpravo vseh odlagališč odpadkov za vse dejavnosti, povezane s proizvodnjo semen, in za ohranjanje vode na območjih, ki jih pesti veliko pomanjkanje vode. Uvajamo tudi najboljše prakse glede biotske raznovrstnosti v vseh obratih in na kmetijah družbe Corteva, ki so namenjene raziskovanju.

Cilji za trajnostni razvoj

Kako pristopamo k ciljem za trajnostni razvoj

Naši cilji do leta 2030

V družbi Corteva Agriscience smo določili 14 ambicioznih ciljev, katerih namen je s trajnostnim pristopom izboljšati kakovost življenja. To, kako se kot podjetje in skupaj s partnerji razvijamo in napredujemo v smeri teh ciljev, odraža našo dolgoročno zavezanost. Naš pristop temelji na najboljših praksah in globalnih okvirih za trajnost.

Ocena bistvenosti

S skupnimi prizadevanji smo opredelili področja, na katera se osredotočamo in na katerih lahko imamo največji vpliv. Več o našem postopku razvoja ocene bistvenosti.

Več o tem

Sodelovanje z zainteresiranimi stranmi

Sodelovanje z zainteresiranimi stranmi je bistveni del tega, kako smo razvijali cilje in kako smo odgovorni ter kako s cilji napredujemo. Preberite več o tem, kako so naše zainteresirane strani bistveni del skupnega izboljševanja kakovosti življenja s trajnostjo.

Več o tem

Razkritja za cilje za kmete

Razkritja za cilje za zemljišča

Razkritja za cilje za naše skupnosti

Razkritja za cilje za naše dejavnosti

Cilji za trajnostni razvoj

»Razumevanje potreb in zanimanj zainteresiranih strani je bistveno za našo strategijo, pri ugotavljanju prednostnih nalog in ciljnih dejavnosti, kjer lahko imamo najbolj pozitiven vpliv. Enako pomembno bo tudi, ko bomo spremljali napredek in poročali o njem.« 

– Anne Alonzo, direktorica, odgovorna za trajnost, pri družbi Corteva Agriscience