Corn_Desktop_Hero

P9757

Koruza | FAO 390 | ZOBANKA | zrnje | silaža

• Spada v skupino hibridov z izjemno visokim potencialom rodnosti 

• Rastlina je višja, zrno je zdravo v tipu zobanke, globoko vsajeno v storž 

• Ima hiter mladostni razvoj, kar je primerno za rane setve v težkih tleh 

• Glede na zrelostni razred hitro sprošča vlago 

• Dosega rekordne pridelke in je rodnejši od poznejših hibridov z nižjo vlago 

• Močna olistanost in s pokončnimi listi je odličen silažni hibrid 

• Hibrid za intenzivno proizvodnja zrnja in silaže 

  

Značilnosti: visok pridelek, hiter mladostni razvoj, visoka vsebnost energije v silaži

 

Priporočilo za setev:

suha zemljišča: do 80.000 zrn/ha

mokra zemljišča: do 85.000 zrn/ha