Pallas 75 WG

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali.

Posevek

Pšešnica

tritikala

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  piroksulam 75 g/L

 • Udobrena uporaba

  120 g/ha za zatiranje navadne zvezdice; 160 g/ha za zatiranje jetičnikov; 200 g/ha za zatiranje navadnega srakoperca, vijolic in ovsa; 250 g/ha za zatiranje njivskega lisičjega repa

 • Pakiranje

  250 g, 1 kg in 5 kg

 • Uporaba

  ozimna in jara pšenica, rž, tritikale

 • Dodatne informacije

  Za dodatne informacije poglejte etiketo proizvoda.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.