Pallas 75 WG

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali.

Uporaba v/na:

Pšenica

tritikala

Tehnične karakteristike

 • Aktivna snov

  piroksulam – 75 g/kg

 • Registrirana uporaba

  Pallas™ 75 WG se uporablja izključno v kombinaciji z ustreznim močilom (npr. Nu-Film® P v odmerku 30 mL/100 L vode) v ozimni in jari pšenici, tritikali ter rži:

  - v odmerku 120 g/ha za zatiranje navadne zvezdice (Stellaria media),

  - v odmerku 160 g/ha za zatiranje jetičnikov (Veronica spp.),

  - v odmerku 200 g/ha za zatiranje navadnega srakoperca (Apera spica-venti), njivske pasje kamilice (Anthemis arvensis), navadnega plešca (Capsela bursa-pastoris), stoklase (Bromus sp.), njivske gorjušice (Sinapsis arvensis), vijolic (Viola spp.) in ovsa (Avena spp.),

  - v odmerku 250 g/ha za zatiranje njivskega lisičjega repa (Alopecurus myosuroides) v razvojni fazi BBCH 21-32, plezajoče lakote (Galium aparine), škrlatno rdeče mrtve koprive (Lamium purpureum) in ljuljke (Lolium sp.).

  Priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira spomladi od razvojne faze, ko imajo žita 2 razvita lista, do razvojne faze drugega internodija (BBCH 12-32).

 • Pakiranje

  250 g, 1 kg

 • Karenca

  Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

 • Dodatne informacije

  Preberite in se ravnajte po etiketi in navodilu za uporabo.

®™ zaščitne znamke Dow AgroSciences, DuPont ali Pioneer in pridruženih družb ali njihovih lastnikov.
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte pazljivo. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o proizvodu.